Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


W semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 konsultacje będą odbywały się we wtorki w godz. 9.30-12.30 (pokój 5.63).


 


 

O sobie

Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Zainteresowania badawcze:

Badania naukowe skoncentrowane wokół zagadnień z zakresu myśli społecznej i politycznej, systemów politycznych, religioznawstwa, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego. Obejmują głównie kwestie populizmu, demokracji (w tym demokracji bezpośredniej i elektronicznej), sprzężeń polityki i religii.

Uzyskane wykształcenie:

 • tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (23 lutego 2011);
 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – historii myśli politycznej, systemów politycznych - Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (10 grudnia 2002);
 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce - Wydział Politologii UMCS (26 października 1994);
 • ukończone podyplomowe studia religioznawcze - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS (1988-1991);
 • tytuł magistra - ukończony z wyróżnieniem Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych UMCS (1981-1986);
 • tytuł technika ekonomisty - Liceum Ekonomiczne im. Vetterów (1976-1981).

Pełnione funkcje:

 • kierownik Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS)  (od 2019)
 • kierownik Zakładu Ruchów Politycznych (Wydział Politologii UMCS)  (od 2012)
 • przewodnicząca Research Committee 21  Political Socialization and Education, International Political Science Association (IPSA) – (2012-2018); wiceprzewodnicząca RC21 od 2018
 • redaktor naczelna “Annales UMCS sectio K: Politologia” (od 2012)
 • prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Politologii UMCS (2008-2015)
 • koordynator z ramienia UMCS , The Centre for Small State Studies at the University of Iceland Reykjavik  (2013-2014)
 • członek Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w kadencjach: 1996-1999; 1999-2002; 2008-2012; sekretarz Senatu 2012-2015
 • Wydziałowy Koordynator Procesu Bolońskiego i Europejskiego Transferu Punktów (ECTS) w roku akademickim 2004/2005
 • członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w kadencji: 2008-2012 oraz 2012-2016
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w kadencji 1996/1999
 • kierownik do spraw dydaktycznych na letnich kursach języka polskiego dla nauczycieli ze Wschodu - Centrum Polonijne (1989-1990)
 • sekretarz Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (w roku akademickim 1986/1987 oraz 1987/1988)

Prowadzone zajęcia:

 • Religie i związki wyznaniowe
 • Ruchy społeczne i polityczne
 • Teoria demokracji
 • Współczesna myśl polityczna
 • Ruchy separatystyczne
 • Religia w globalizującym się świecie
 • Seminaria licencjakie, magisterskie, doktorskie