Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD RUCHÓW POLITYCZNYCH
Funkcje
Kierownik Zakładu
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http:// serwisy.umcs.lublin.pl/marczewska-rytko
Konsultacje

wtorki godz. 8.00-12.00; środy  godz. 14.00-14.20

O sobie

Prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Zainteresowania badawcze:

Badania naukowe skoncentrowane wokół zagadnień z zakresu myśli społecznej i politycznej, systemów politycznych, religioznawstwa, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego. Obejmują głównie kwestie populizmu, demokracji (w tym demokracji bezpośredniej i elektronicznej), sprzężeń polityki i religii.

Uzyskane wykształcenie:

 • tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (23 lutego 2011);
 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – historii myśli politycznej, systemów politycznych - Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (10 grudnia 2002);
 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce - Wydział Politologii UMCS (26 października 1994);
 • ukończone podyplomowe studia religioznawcze - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS (1988-1991);
 • tytuł magistra - ukończony z wyróżnieniem Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych UMCS (1981-1986);
 • tytuł technika ekonomisty - Liceum Ekonomiczne im. Vetterów (1976-1981).

Pełnione funkcje:

 • kierownik Zakładu Ruchów Politycznych (Wydział Politologii UMCS)  (od 2012)
 • przewodnicząca Research Committee 21  Political Socialization and Education, International Political Science Association (IPSA) – (2012-2018)
 • redaktor naczelna “Annales UMCS sectio K: Politologia” (od 2012)
 • prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Politologii UMCS (2008-2015)
 • koordynator z ramienia UMCS , The Centre for Small State Studies at the University of Iceland Reykjavik  (2013-2014)
 • członek Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w kadencjach: 1996-1999; 1999-2002; 2008-2012; sekretarz Senatu 2012-2015
 • Wydziałowy Koordynator Procesu Bolońskiego i Europejskiego Transferu Punktów (ECTS) w roku akademickim 2004/2005
 • członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w kadencji: 2008-2012 oraz 2012-2016
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w kadencji 1996/1999
 • kierownik do spraw dydaktycznych na letnich kursach języka polskiego dla nauczycieli ze Wschodu - Centrum Polonijne (1989-1990)
 • sekretarz Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (w roku akademickim 1986/1987 oraz 1987/1988)

 

Udział w pracach komitetów naukowych i radach redakcyjnych:

 • International Political Science Association (IPSA) – Przewodnicząca Research Committee 21  Political Socialization and Education (2012-2018)
 • “Annales UMCS sectio K: Politologia” – redaktor naczelny (od 2012)
 • Komisja XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – członek
 • Komitet Nauk Politycznych PAN – członek w kadencji 2007/2010
 • prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) w kadencji: 1999-2002, 2002-2005
 • Zarząd Główny PTNP (2005-2007) - członek
 • Society for Indian Philosophy and Religion - członek
 • ECPR-Standing Group on Extremism and Democracy -członek
 • Response and Intervention Network Against Xenophobia (The Peace Institute - Ljubljana) - członek
 • Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego – członek założyciel
 • “Eurolimes. Journal of the Institute for Euregional Studies” - członek Editors’ Board
 •  “Annales Universitatis Paedagogicae Cracovinsis” – członek Komitetu Redakcyjnego
 • “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” – redaktor tematyczny (samorząd terytorialny)
 • “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” - członek Rady Programowej
 • “In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” – członek rady programowej
 • Romanian Journal of Social Science, członek International Advisory Board (http://journalofsociology.ro/category/editorial-board/) od 2014
 • International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding http://ijmmu.com/index.php/ijmmu członek Editorial Team od 2014
 • Scientific board of International Seminar "Media and education " Media and Communication Researcher Faculty of Philosophy - Department of Sociology (South –West University “Neofit Rilski”) Bułgaria – członek od 2013

                                                                                                                                                                                 Nagrody i odznaczenia:

 • wyróżnienie specjalne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za najlepsze wydawnictwo z zakresu mediów elektronicznych w 2014 roku za publikację Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, emobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014 (2015);
 • nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za najlepsze wydawnictwo z zakresu mediów elektronicznych w 2013 roku za publikację Demokracja elektroniczna: kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 (2014)
 • złoty krzyż zasługi (2005);
 • srebrny krzyż zasługi (2000);
 • nagroda książkowa Prorektor UMCS ds. kształcenia za prace związane z wdrażaniem postanowień Deklaracji Bolońskiej w roku akademickim 2004/2005 (2005);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009);
 • nagroda Rektora za uzyskanie tytułu naukowego profesora przed 50. rokiem życia;
 • Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za monografię Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

 

Prowadzone zajęcia:

 • Religie i związki wyznaniowe
 • Ruchy społeczne i polityczne
 • Teoria demokracji
 • Współczesna myśl polityczna
 • Ruchy separatystyczne
 • Religia w globalizującym się świecie
 • Seminaria licencjakie, magisterskie, doktorskie

 

 

 


Działalność naukowa

Projekty badawcze i granty:

 • Grant  z Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund),  Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989, kierownik M. Marczewska-Rytko
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 16211: Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe, realizowany w okresie 23.06.2017-14.10.2021 pod kierunkiem  prof. Jose M. Rosalesa; charakter udziału w grancie: substitute member
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 15221: Advancing Effective Institutional Models towards Cohesive Teaching, Learning, Research and Writing Development realizowany w okresie 24.10.2016 – 23.10.2020 pod kierunkiem prof. Alison Farrell; charakter udziału w grancie: member
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 15207: Professionalization and Social Impact of European Political Science, realizowany w okresie 27.09.2016 – 26.09.2020 pod kierunkiem prof. Giliberto Capano; charakter udziału w grancie: substitute member
 • Grant badawczy NCN Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna, (realizowany w latach 2015-2018), kierownik M. Marczewska-Rytko
 • Grant programu FSS – University of Iceland, Islandia (11-17.09.2016)
 • Grant programu LLP/Erasmus - South-West University „Neofit Rilski”, Bułgaria (1-7.05.2016)
 • Grant programu LLP/Erasmus – Uniwersytet Lizboński, Portugalia (30.04.-10.05.2015)
 • Grant programu LLP/Erasmus - University of Antwerp, Belgia (25.10.-1.11.2013)
 • Grant programu LLP/Erasmus - South-West University „Neofit Rilski”, Bułgaria (29.04.-5.04.2013)
 • Grant badawczy promotorski – kierownik M. Marczewska-Rytko (Anita Kijanka – Marketing miasta Kielce w latach 1998-2010) realizacja 2011-2013
 • Sciex – nr 10.147 – Host Mentor – prof. Dirk Lehmkuhl, Fellow – dr Paweł Frankowski, Home Mentor – prof. Maria Marczewska-Rytko – Regional Integration in Africa – between Idea and Rationalization (2011/2012)
 • Wyjazd studyjny w ramach Sciex - University of St. Gallen, Szwajcaria (4-11.06.2012)
 • Stypendium im. Lane’a Kirklanda w roku akademickim 2011/2012 -  Michal Papou, projekt badawczy: Religious Policy in Poland and Belarus – M. Marczewska-Rytko tutor (2011-2012)
 • Grant programu LLP/Erasmus - University of Antwerp, Belgia (3-11.11.2012)
 • Grant programu LLP/Erasmus – University of Iceland, Islandia (21-26.06.2011).
 • Grant American Academy of Religion (AAR) na udział w specjalnym forum Religion in Europe East and West, USA, Filadelfia -17-28.11.2005
 • Grant Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) na udział w seminarium naukowym  Faith Based Radicalism. Christianity, Islam and Judaism Between Constructive Activism and Destructive Fanaticism,  Belgia, Antwerpia 14-25.09.2005
 • Grant Berlińsko-Brandenburskiego Instytutu Współpracy Francusko-Niemieckiej w Europie (BBI) na wyjazd z wykładem do  Genshagen (Niemcy)
 • Granty Fundacji im. Stefana Batorego na realizację wyjazdów do Central European University w Budapeszcie (Węgry) oraz do Peace Institute w Ljubljanie (Słowenia)
 • Indywidualny grant badawczy KBN Religia i polityka: wzajemne sprzężenia nr 1 H02E 019 26 realizowany w latach 2004-2006
 • Grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Sprzężenia polityki i religii w niepodległych Indiach (koncepcje i praktyka) realizowany w roku 2004

 Zorganizowane konferencje naukowe:

 • Organizacja seminarium naukowego Civic Participation in V4 Countries after 1989, w ramach grantu Wyszehradzkiego, Lublin 11-13.10.2017
 • Organizacja konferencji Politologia religii, Lublin 10-11.05.2017
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI, Łódź 11-14.07.2016
 • Organizacja 6 paneli Komitetu Badawczego 21 (IPSA’s RC21) w ramach Światowego Kongresu IPSA, Poznań 23-28.07.2016
 • Organizacja konferencji Nowe ruchy społeczne, Lublin 11-12.05.2016
 • Organizacja panelu podczas XXI światowego Kongresu IAHR, Niemcy, Erfurt 23-29.08.2015
 • Organizacja konferencji  Ekologizm,Lublin 13-14.05.2015
 • Organizacja 5 paneli w ramach Kongresu Politologicznego, Kraków 2014
 • Organizacja konferencji Feminizm, Lublin 13-14 maja 2014
 • Organizacja 8 paneli Komitetu Badawczego 21 (IPSA’s RC21) w ramach światowego Kongresu IPSA, Montreal 19-25.07.2014
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI, Porto 4-9.08.2014
 • Organizacja międzynarodowej konferencji ekspertów IPSA’s RC21-29,  Lublin 11-13.09.2014
 • Organizacja konferencji Haktywizm, Lublin 8-10.05.2013
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI, University of Cyprus, Nikosia, 2-6.07.2012
 • Organizacja panelu podczas II Kongresu Politologicznego Wrocław 18-21.09.2012
 • Współorganizacja (z A.K. Piasecki)  panelu podczas II Kongresu Politologicznego Wrocław 18-21.09.2012
 • Współorganizacja (z E. Olszewski) konferencji Myśl społeczna wielkich religii świata, Lublin 17-18.11.2011
 • Współorganizacja (z S. Michałowski) konferencji Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Biłgoraj 19-20.05.2011
 • Organizacja konferencji  Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Europie i świecie, Lublin 10-11.06.2010
 • Organizacja konferencji Polska i Europa na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja, Lublin 16.04.2010
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI,  Ankara 1-6.08.2010
 • Współorganizacja (z A.K. Piasecki) panelu podczas I Kongresu Politologicznego, Warszawa 22-24.09.2009
 • Organizacja konferencji  Polska w strukturach Unii Europejskiej: doświadczenia, oczekiwania, wyzwania, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 17.05.2009
 • Organizacja konferencji  Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Lublin 11-12.09.2009
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI, Malta 24-29.07.2006
 • Organizacja konferencji  Populizm na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 1-3.12.2004
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI The Narrative of Modenity: Co-Existence of Differences, Hiszpania, Navarra University, Pamplona 2-7.08.2004
 • Organizacja panelu podczas międzynarodowej konferencji ISSEI, Wielka Brytania, Aberystwyth 22-28.07.2002

 

Główne publikacje:

Książki autorskie:

 • M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 361.
 • M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, ss. 234.
 • M. Marczewska-Rytko, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, ss. 143.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, ss. 200.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo John and John, Lublin 1992, ss. 95.

Książki redagowane:

 • Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 348.
 • Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy,  red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 316.
 • Ekologizm,  red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 323.
 • Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 517.
 • Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 579.
 • Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, emobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 340.
 • Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. .
 • Myśl społeczna wielkich religii świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • Democratic Thought in the Age of Globalization, red. M. Marczewska-Rytko, UMCS Press, Lublin 2012, ss. 214.
 • Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 466.
 • Polska – Europa – świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Marczewska-Rytko, S. Stępień, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 1011.
 • Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 179.
 • Encyklopedia politologii, tom IV: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 552.
 • Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 605.
 • Polska w strukturach Unii Europejskiej: doświadczenia, oczekiwania, wyzwania, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 264.
 • Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 361.
 • Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko,  A.K. Piasecki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 137.
 • Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 386.
 • Religion in a Changing Europe: Between Pluralism and Fundamentalism. Selected Problems, red. M. Marczewska-Rytko, UMCS Press, Lublin 2003, ss. 240.
 • Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001, ss.188.
 • Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, ss. 352.
 • Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, tom 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000, ss. 396.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • M. Marczewska-Rytko, Referendum in the Media Discourse in Poland in 2013 (As Exemplified by "Gazeta Wyborcza"), "Postmodernism Problems" 2016, vol. 6, nr 2, s. 126-134.
 • M. Marczewska-Rytko, Accession Referenda in the Fifth EU Enlargement, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia”2015, nr 1, s. 73-89.
 • M. Marczewska-Rytko, Kategoria nowych ruchów społecznych w ujęciu Manuela Castellsa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 2015, nr 2, s. 43-54.
 • M. Marczewska-Rytko, Sprzężenia między religią i polityką: wyzwania w XXI stuleciu, „Przegląd Religioznawczy” 2015, s. 67-78.
 • M. Marczewska-Rytko, Koncepcja nowej trzeciej drogi i jej interpretatorzy, „Myśl Ludowa” 2014, nr 6, s. 111-120.
 • M. Marczewska-Rytko, Kampania przed referendum akcesyjnym Polski do UE w kontekście doradztwa politycznego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2014.
 • M. Marczewska-Rytko, Direct Democracy at the Local Level in Poland, “Postmodernism Problems” 2013, vol. 3, no. 1, s. 1-10.
 • M. Marczewska-Rytko, Direct Democracy at the National Level in Poland, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 2013, nr 1, s. 103-115.
 • M. Marczewska-Rytko, Democracy and Populism in Process of Modernization, “Postmodernism Problems” 2012, vol. 2, nr 1, s. 24-38.
 • M. Marczewska-Rytko, Popular Initiative and Referendum in Switzerland (2000-2010), „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 284-296
 • M. Marczewska-Rytko, Inicjatywa ludowa i referendum we współczesnej Szwajcarii, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s.
 • M. Marczewska-Rytko, Wybory w kontekście wybranych dylematów demokracji, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 22, s. 13-27
 • M. Marczewska-Rytko, Granice i pogranicza – próba konceptualizacji w warunkach procesów globalizacji, „Rocznik Lubuski” 2012, s. 13-24.
 • M. Marczewska-Rytko, Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2011, nr 4, s. 7-17.
 • M. Marczewska-Rytko, Religion and Democracy: Points of Agreement, Points of Controversy, “Polish Political Science Yearbook” 2009, s. 90-103.
 • M. Marczewska-Rytko, Wokół wizji dobrego państwa, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2009, t. 4, s. 5-17.
 • M. Marczewska-Rytko, Privatisation or Publicising of Religion in the Modern World, "Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies" 2008, vol. 5, s. 44-55.
 • M. Marczewska-Rytko, Religious Fundamentalism: Theoretical Problems, „Polish Political Science Yearbook” 2007, s. 215-223.
 • M. Marczewska-Rytko, W granicach wyobraźni, czyli o wpływach procesów globalizacyjnych na demokrację, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2007, t. 2, s. 39-59.
 • M. Marczewska-Rytko, Within Imagination or on the Impact of Globalization Processes on Democracy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2007, t. 2, s. 170-190.
 • M. Marczewska-Rytko, Między prywatyzacją a upublicznieniem religii we współczesnym świecie. Wyzwania dla politologa, "Dyskurs" 2007, nr 5, s. 4-13.
 • M. Marczewska-Rytko, Europe and the Challenges of Globalization, "Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies", Spring 2006, vol. I, s. 77-86.
 • M. Marczewska-Rytko, Relations between Politics and Religion as a Challenge to Political Scientists, "Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN" 2006, nr 1, s. 67-80.
 • M. Marczewska-Rytko, Ideology, Theology and Liberation, "International Studies" 2004, vol. 6, nr 1, s. 9-21.
 • M. Marczewska-Rytko, Dylematy badań politologicznych w epoce wyzwań globalizacyjnych, "Studia Nauk Politycznych" 2004, nr 1, s. 45-58.
 • M. Marczewska-Rytko, Religious and Political Ritualism, "Polish Political Science Yearbook" 2004, s. 29-42.
 • M. Marczewska-Rytko, Demokracja jako ustrój możliwości. Czesława Znamierowskiego poszukiwanie ideału demokracji, "Przegląd Politologiczny" 2003, nr 4, s. 63-72.
 •  M. Marczewska-Rytko, Religious Communities as Interest Groups, "Polish Political Science Yearbook" 2003, s. 143-162.
 • M. Marczewska-Rytko, Nauka a religia na progu trzeciego tysiąclecia, "Cywilizacja i Polityka" 2003, nr 1, s. 47-59.
 • M. Marczewska-Rytko, Idee i wartości hinduistyczne w koncepcjach Mahatmy Gandhiego, "Zaszyty Naukowe WSHE Politologia" 2003, s. II, z. 2, s. 129-140.
 • M. Marczewska-Rytko, Rytualizm polityczny, „Zeszyty Politologiczne. Political Science Newsletters” 2002, nr 4, s. 120-129.
 • M. Marczewska-Rytko, Szwajcarski system demokracji bezpośredniej, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 2001, vol. VIII, s. 129-139.
 • M. Marczewska-Rytko Science and Religion at the Threshold of a New Millennium, “Journal of Indian Philosophy and Religion” 2001, vol. 6, s. 53-72.
 • M. Marczewska-Rytko Europe and the Challenges of Globalization: Opportunities and Dangers, „Polish Political Science Yearbook” 2001, s. 85-97.
 • M. Marczewska-Rytko, Między populizmem a liberalizmem: wizje demokracji w Stanach Zjednoczonych, “Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej” 2000, nr 1, s. 171-194.
 •  M. Marczewska-Rytko, Demokracja elektroniczna, “Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej” 2000, nr 2, s. 89-101.
 •  M. Marczewska-Rytko, Populist Trend in Poland, “Polish Political Science Yearbook” 1999-2000, s. 145-154.
 •  M. Marczewska-Rytko, Christian-Democratic Trend in Poland after 1989, “Polish Political Science Yearbook” 1997-1998, s. 157-166.
 • M. Marczewska-Rytko, Asioka jako twórca buddyzmu społecznego, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 1997, vol. IV, s. 159-168.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm a procesy modernizacyjne na gruncie latynoamerykańskim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 1995/1996, s. 281-304.
 • M. Marczewska-Rytko, Symboliczne znaczenie stup buddyjskich, „Przegląd Religioznawczy” 1992, nr 2, s. 99-106.
 • M. Marczewska-Rytko, Człowiek wobec problemów cywilizacji. Problemy ekologiczne w krajach postkolonialnych. Przykład Indii, „Spektrum” 1989, nr 1-2, s. 163-170.
 • M. Marczewska-Rytko, Koncepcje społeczno-polityczne Indiry Gandhi, „Studia Nauk Politycznych” 1987, nr 3, s. 169-189.

Pozostałe publikacje na: http:// serwisy.umcs.lublin.pl/marczewska-rytko