Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dorota Maj

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD RUCHÓW POLITYCZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:


  • poniedziałki: 14.00-16.00 (pok. 104)

  • wtorki: 13.00-14.00 (pok. 104)

 


 

O sobie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa doktorska Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej napisana pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Marii Marczewskiej-Rytko).

Zainteresowania naukowe skoncentrowane wokół religii i związków wyznaniowych, organizacji wyznaniowych, polityki wyznaniowej, ruchów społecznych i politycznch oraz demokracji bezpośredniej.

Sekretarz "Annales UMCS Sectio K: Politologia"

Prowadzone zajęcia:

  • Religie i związki wyznaniowe
  • Nowe ruchy religijne w internecie
  • Współczesne ruchy polityczne
  • Nowe ruchy społeczne i polityczne w sieci
  • Współczesne ruchy subkulturowe
  • Subkultury we współczesnych społeczeństwach
  • Religia w przestrzeni publicznej w Polsce
  • Ruchy neogańskie w Europie na przełomie XX i XXI wieku


Załączniki