Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Czesław Maj

prof. dr hab. Czesław Maj
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
(81) 537-60-00
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury semestrze letnim 2022/2023:


 


środa 8.00-10.00 ( forma zdalna)


czwartek 11,20-12.20


 

O sobie

Uzyskane wykształcenie: 
1975 – Instytut Nauk Politycznych UW – magister, 1984 – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW – doktor, 1993 – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski – doktor habilitowany, 2010 – Profesor UMCS, 2015 - Profesor Nauk Społecznych

Zainteresowania badawcze:

- teoria polityki

- teoria stosunków międzynarodowych

- socjologia stosunków międzynarodowych

- historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych

- polityka zagraniczna

- organizacje międzynarodowe

- zjawiska i problemy globalne

 


Działalność naukowa

Główne publikacje: 
- Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1992.

- Wartości polityczne w procesach współistnienia, Lublin 1990

- Socjologia stosunków międzynarodowych, Lublin 2013

- European Consciousness and National Stereotypes, [w]: Transnational Future of Europe.

    Ed. by Z.J. Pietraś, M. Pietraś, Lublin 1992, s. 98-105.

- Teoretyczne aspekty racji stanu, [w]:  Racja stanu – historia, teoria, współczesność,

     pod red. E. Olszewskiego, Lublin 1989, s. 25-38.
- Utopie międzynarodowe, [w:] Historia-Polityka-Stosunki Międzynarodowe, Warszawa 1994, s.109-118. 
-Tożsamość europejska a tożsamość narodowa, [w:] Oblicza europejskiej Tożsamości, pod red. R. Suchockiej, Poznań 2001, s. 69-80. 
- Turkmeńska formuła bezpieczeństwa narodowego, [w:] Turkmenistan: historia, społeczeństwo, polityka, pod red. T. Bodio, Warszawa 2005, s. 242-254. 
- Zjawiska i problemy globalne, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy Nauk Politycznych, pod red. K.A. Wojtaszczyka i W. Jakubowskiego, Warszawa 2007, s. 839-872. 

- Wybrane problemy socjologii stosunków międzynarodowych [W:] - Idee-Państwo-Ludowcy Pod red. E. Maj, S. Michałowskiego, A. Wójcik, Lublin 2009, s. 82-95.

- Metodologiczne problemy socjologii stosunków międzynarodowych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, pod red. A. Antoszewskiego, A. Dumały, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin 2009, s. 361-368.

- Kategorie socjologii stosunków międzynarodowych, [w:] Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej i K. Stefanowicz, Toruń  2009,            s. 86-114.

- Odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych [w:] W kręgu nauki o państwie i polityce, Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej, Wojciecha Sokoła i Tomasza Bichty, Lublin 2012, s. 173-192.

- Zewnętrzna legitymizacja władzy w Polsce Ludowej, [w:] PRL, Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe, red. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 49-59.

- Problematyka władzy międzynarodowej, „Przegląd Politologiczny”, rok XVIII, 1/2013,                  s. 15-34.

- Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001, (współautor), Lublin 2007. 

Comprehensive security w stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska-Europa-Świat, red. Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski, Warszawa 2015, ISBN 9788363183912 ss. 49-58.

 

Redefinicja bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Wielowymiarowość bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, red. Wiesław Walkiewicz, Warszawa 2015, ISBN 9788364811074, ss. 8-23.

 

Transfer wartości politycznych w komunikowaniu międzynarodowym  [w:] Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. Ewa Maj, Eleonora Kirwiel, Ewelina Podgajna, Lublin 2015, ISBN 9788377846438,  ss. 271-284.

Wpływ w stosunkach międzynarodowych, „Przegląd Politologiczny”, 1/2018, ISSN 1426-8876, DOI: 10.14746/pp, ss.7-20.

 

Biurokracja międzynarodowa,  (w:) Logos i ethos w polityce.

Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika, red. A.

Łukasik-Turecka, K. Słowiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 681-692

Numer ISBN: 978-83-8061-825-1

 

Problematyka ról w stosunkach międzynarodowych, [w:]  Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Stolarczykowi, pod red. Tomasza Kubina, Justyny Łapaj-Kucharskiej, Tomasza Okraski, Wyd.  Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020,                                        ISBN 978-226-3919-1 s.109-134. http://doi.org/10.31261/PN.3970

 

 

Racja stanu w polityce zagranicznej, , [w:;] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym. Wybrane problemy, red.Ryszard Zięba, Tomasz Pawłuszko,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, , s. 13-30,  ISBN : 978-83-65139-81-8

 

 

Dylematy metodologiczne socjologii stosunków międzynarodowych [w:] Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, red. Ł. Młyńczyk i B. Nitschke, Toruń 2013, ISBN 9788377807781, s. 489-498.

 

Legitymizacja w stosunkach międzynarodowych [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia. Red. M. , Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek, Lublin 2014, ISBN 9788377845226 s. 167-188.

 

Metodologiczne problemy socjologii stosunków międzynarodowych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, pod red. A. Antoszewskiego, A. Dumały, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin 2009, ISBN 9788322730317 s. 361-368.

 

Zewnętrzna legitymizacja władzy w Polsce Ludowej, [w:] PRL, Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe, red. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, ISBN 9788377843130 s. 49-59.

 

System wartości  politycznych w Unii Europejskiej, [w] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce ? wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji  40 rocznicy pracy naukowej, red. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Lublin 2013,  ISBN 9788377842416,  s. 583-602.

 

Rosja i Rosjanie w międzynarodowej opinii publicznej, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna, red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Lublin 2012,  ISBN 9788377842140, s. 15-22.  

 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo  

Odwołuję dyżur w dniu 21,02.

Prof. dr hab. Czesław Maj