Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Czesław Maj

prof. dr hab. Czesław Maj
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
(81) 537-60-00
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury w semestrze letnim2019/2020


wtorek  - godz. 11,15-12,45


czwartek  )  -godz. 7.00-8.00


                            9.30-10.00


                   Prof. dr hab. Czesław Maj


 


 


 

O sobie

Uzyskane wykształcenie: 
1975 – Instytut Nauk Politycznych UW – magister, 1984 – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW – doktor, 1993 – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski – doktor habilitowany, 2010 – Profesor UMCS, 2015 - Profesor Nauk Społecznych

Zainteresowania badawcze:

- teoria polityki

- teoria stosunków międzynarodowych

- socjologia stosunków międzynarodowych

- historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych

- polityka zagraniczna

- organizacje międzynarodowe

- zjawiska i problemy globalne

 


Działalność naukowa

Główne publikacje: 
- Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1992.

- Wartości polityczne w procesach współistnienia, Lublin 1990

- Socjologia stosunków międzynarodowych, Lublin 2013

- European Consciousness and National Stereotypes, [w]: Transnational Future of Europe.

    Ed. by Z.J. Pietraś, M. Pietraś, Lublin 1992, s. 98-105.

- Teoretyczne aspekty racji stanu, [w]:  Racja stanu – historia, teoria, współczesność,

     pod red. E. Olszewskiego, Lublin 1989, s. 25-38.
- Utopie międzynarodowe, [w:] Historia-Polityka-Stosunki Międzynarodowe, Warszawa 1994, s.109-118. 
-Tożsamość europejska a tożsamość narodowa, [w:] Oblicza europejskiej Tożsamości, pod red. R. Suchockiej, Poznań 2001, s. 69-80. 
- Turkmeńska formuła bezpieczeństwa narodowego, [w:] Turkmenistan: historia, społeczeństwo, polityka, pod red. T. Bodio, Warszawa 2005, s. 242-254. 
- Zjawiska i problemy globalne, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy Nauk Politycznych, pod red. K.A. Wojtaszczyka i W. Jakubowskiego, Warszawa 2007, s. 839-872. 

- Wybrane problemy socjologii stosunków międzynarodowych [W:] - Idee-Państwo-Ludowcy Pod red. E. Maj, S. Michałowskiego, A. Wójcik, Lublin 2009, s. 82-95.

- Metodologiczne problemy socjologii stosunków międzynarodowych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, pod red. A. Antoszewskiego, A. Dumały, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin 2009, s. 361-368.

- Kategorie socjologii stosunków międzynarodowych, [w:] Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej i K. Stefanowicz, Toruń  2009,            s. 86-114.

- Odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych [w:] W kręgu nauki o państwie i polityce, Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej, Wojciecha Sokoła i Tomasza Bichty, Lublin 2012, s. 173-192.

- Zewnętrzna legitymizacja władzy w Polsce Ludowej, [w:] PRL, Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe, red. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 49-59.

- Problematyka władzy międzynarodowej, „Przegląd Politologiczny”, rok XVIII, 1/2013,                  s. 15-34.

- Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001, (współautor), Lublin 2007. 


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Z powodu zwonienia lekarskiego do dnia 31 marca odwołuje dyżury i zajęcia dydaktyczne.

Łączę wyrazy szacunku,

Prof. dr hab. Czesław Maj