Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik

dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik
Stanowisko
adiunkt, starszy kustosz dypl
Jednostki
KATEDRA INFORMATOLOGII, BIBLIOLOGII I EDUKACJI MEDIALNEJ, ODDZIAŁ GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW
Funkcje
Kierownik Oddziału
Telefon
81 537-58-84
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

ul. Radziszewskiego 11, pok. 213; ul. Głęboka 45, pok. A.5.36
20-031; 20-612 Lublin

O sobie

Absolwentka historii UMCS (1980), doktorat obroniony w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2018) na podstawie rozprawy "Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana", promotor dr hab. Artur Jazdon (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Od ukończenia studiów pracuje w Bibliotece Głównej:

2020 -        adiunkt, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

2017 -        sekretarz naukowy,
2007 -        kierownik Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów,
1998-2007  zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej,
1992-1998  kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów.

Kwalifikacje bibliotekarskie:

1986 egzamin na bibliotekarza dyplomowanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla Bibliotekarzy Dyplomowanych i Dyplomowanych Pracowników Informacji (zajmowane stanowiska: adiunkt biblioteczny, kustosz i starszy kustosz dyplomowany)

1983/1984 Studia Podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (UMCS)

Pobyty zagraniczne i praktyki zawodowe w bibliotekach uniwersyteckich w Niemczech

(dzięki wsparciu Władz UMCS, w ramach programu Erasmus oraz stypendiów BID – Bibliothek & Information Deutschland  i Deutsche Nationalstiftung – Fritz-Stern-Stipendium)

 • 2015/2016  Pobyt badawczy (Gastforscherin) w Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2016 (27.06 – 1.07)  Karlsruher Institut für Technologie – Bibliothek
 • 2013 (09.-13. 09.)    Universitätsbibliothek Wien
 • 2011 (18.-24. 09.)    Bibliothek der Universität Konstanz
 • 2011 (07.-10. 06.)    100. Jubileuszowy Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich w Berlinie (100. Deutscher Bibliothekartag in Berlin)
 • 2010 (04.-09. 10.)    Universitätsbibliothek Tübingen
 • 2010 (12.-24. 07.)    Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
 • 2008 (Marzec)          Workshop „Die Kunst der Vermittlung – Bibliotheken vor neuen Herausforderungen”, Deutsche Nationalbibliothek Leipzig
 • 2000 (styczeń - sierpień)   Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
 • 2000 (20.-23. 03.)     Bibliothekskongress „Information und Öffentlichkeit“, Leipzig
 • 2000, 2008               Targi Książki w Lipsku (Leipziger Buchmesse)

Działalność naukowa

 

Obszary zainteresowań: organizacja i zarządzanie w bibliotekach akademickich; biblioteki uniwersyteckie w Niemczech; bibliotekarstwo porównawcze; Open Access; publikowanie elektroniczne; repozytoria uczelniane.

Publikacje

Monografia

Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017.

Książka otrzymała wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie ACADEMIA 2018 dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Artykuły (wybór)

 1. Paradygmaty gromadzenia zbiorów w czasach transformacji cyfrowej: między informacją a pamięcią. Przegląd Biblioteczny  R. 87 (2019) z. 4, s. 465-482.
 2. Mieczysława Adrianek (1930-2018). In memoriam. Bibliotekarz i bibliolog - zawód i powołanie. Przegląd Biblioteczny  R. 87 (2019) z. 3, s. 415-419.   
 3. Elektroniczne materiały semestralne w sieci w świetle prawa autorskiego w Niemczech. „Przegląd Biblioteczny”  R. 87 (2019), z. 1, s. 52-65.
 4. Wskaźniki efektywności bibliotek – o aktualności zasad statystyki i księgowości Paula Ladewiga. W: Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga / pod red. Zdzisława Gębołysia. -  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019, s. 204-219.
 5. Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej: próba diagnozy. "Biblioteka" (UAM, Poznań) nr 22 (31) 2018, s. 145-157. DOI: 10.14746/b.2018.22.8
 6. Fachaufenthalt an der Karlsruher Institut für Technologie – Bibliothek (27. Juni – 1. Juli 2016). Bericht. [online] http://www.bi-international.de/download/file/2016_Bericht_KIT.pdf   
 7. Biblioteki niemieckie idą w chmurę! Infrastruktura danych bibliotecznych na bazie cloudPrzegląd Biblioteczny 2016 z. 2, s. 244-256.
 8. [Recenzja] Bibliothekare zwischen Verwaltung und Wissenschaft. 200 Jahre Berufsbilddebatte. Hrsg. von Irmgard Siebert und Thorsten Lemanski. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2014, 278 s. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderbände 111). Przegląd Biblioteczny 2015 z. 4 s. 617-620.
 9. Bericht zum 100. Deutschen Bibliothekartag 07.-10. Juni 2011 in Berlin. [online] http://www.bi-international.de/download/file/2011_Konf_Bibtag_Hudzik.pdf
 10. 100. Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich (Berlin, 7-10 czerwca 2011 r.) Przegląd Biblioteczny  2012  z. 1, s. 79–82.
 11. Książki z niemieckiego obszaru językowego w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS: stan, źródła i sposoby gromadzenia. W: Lublin a książka. Cz. 2, Centrum i peryferie: materiały z konferencji naukowej z okazji 35-lecia studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej / pod red. Antoniego Krawczyka, Lublin 2011, S. 457–468.
 12. Standardy gromadzenia i opracowania zbiorów w bibliotekach uniwersyteckich w Niemczech. W: Standardy biblioteczne: praktyka teoria, projekty / red. Maja Wojciechowska, Gdańsk 2010, S. 221–229.
 13. Niemiecka Biblioteka Cyfrowa: portal kultury i nauki.  EBIB 2010 Nr. 6 (115) [online]     http://www.ebib.info/2010/115/a.php?hudzik
 14. Z wyjazdów szkoleniowych do bibliotek uniwersyteckich w Niemczech. Bibliotekarz 2011 nr 7–8, s. 39-42.
 15. Ludzie i Książki.  Wiadomości Uniwersyteckie 2008 Nr 6, s. 44–46.
 16. Transatlantyckie partnerstwo niemieckich i amerykańskich bibliotek w dobie cyfrowej. W: Przenikanie i rozpowszechnianie idei oraz doświadczeń: zagadnienia międzynarodowego bibliotekarstwa porównawczego, Kraków 2007, S. 127–133. [online]  http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e04/hudzik.pdf
 17. Zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich w Niemczech – czy warto je naśladować?  Biblioteka  2003 Nr 7s. 95–105.
 18. Bibliotekarz dziedzinowy – doświadczenia niemieckie a polskie możliwości ich adaptacji. W: Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich: materiały z seminarium……, Toruń 2001, S. 69–83.[online] http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/18/a.php?hudzik

Współpraca z instytucjami niemieckimi

 • 2005 – 2007: W ramach niemieckiej inicjatywy dla bibliotek „Ludzie i Książki“ (Menschen und Bücher) z Goethe Institut w Warszawie i Robert Bosch-Stiftung.
 • 2006: Wykłady gościnne w Bibliotece Głównej  dr Sabine Wefers, dyrektorki Biblioteki Uniwersyteckiej i Krajowej Turyngii w Jenie
 • 2007: Wystawa książek Wydawnictwa Walter de Gruyter, której otwarcia w Bibliotece Głównej dokonał Prof. Klaus Saur, dyrektor generalny Walter de Gruyter Verlag.