Jednostki i pracownicy - książka adresowa

Ph.D. Agnieszka Krzyżewska

Ph.D. Agnieszka Krzyżewska
Position
Assistant Proffesor
Units
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Functions
Erasmus+ Coordinator Programme
Telephone number
815376886
E-mail address
Show
Consultation
Academic year 2021/2022, winter

Office hours online (MS Teams, after previous e-mail information):

Mondays, 13.00-14.00

Office hours at the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management (room 111D)

Thursdays: 11.00-12.00
Mondays, 14.00-16.00

Address

Al. Kraśnicka 2CD
Lublin

Personal information

Since I was a child I was fascinated with all weather phenomena, especially with clouds and thunderstorms. That's why I've become a scientist who studies all kinds of weather and climate extremes, but my special scientific interest is in heatwaves. 

The methods of defining heat and cold waves were the main topic of my phD thesis. 

Now I'm focusing on particularly strong and severe heatwaves, called 'the mega=heatwaves'.

 

I also love teaching students about all those fascinating weather events. I really could talk about it for hours :)

 

Beside that I'm also a Erasmus+ program coordinator at the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management. 

I am the memeber of the Faculty Commision for International Coooeration. 

Together with my colleague dr. Sylwester Wereski, I am also co-coordinator of UMCS Open Days at our Faculty.

I am a member of Polish Geophysical Society.

 

Privately I am the member of local SF&F Association in Lublin.

 

 

 


Scientific Activity

Publications:

 1. Jarzyna K., Krzyżewska A., 2021. Cold spell variability in Europe in relation to the degree of climate continentalism in 1981-2018 period. Weather 76, 4, 122-128. https://doi.org/10.1002/wea.3937
 2. Krzyżewska A., Wereski S., Dobek M. 2020, Summer UTCI variability in Poland in twenty-first century. International Journal of Biometeorology, Special Issue: UTCI - 10 years of applications, s. 1-17, https://doi.org/10.1007/s00484-020-01965-2
 3. Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M. 2020, Winter UTCI variability in Poland in 21st century. Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 128-137, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0021
 4. Dobek M., Wereski S., Krzyżewska A., 2020, Bioclimatic conditions of Lublin based on the Universal Thermal Climate Index (UTCI). Miscellanea Geographica, 24, 3, s. 118-127, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0025
 5. Krzyżewska A., Wereski S., Demczuk P., 2020. Biometeorological conditions during an extreme heatwave event in Poland in August 2015. Weather, 75, 6, s. 183-189, https://doi.org/10.1002/wea.3497
 6. Krzyżewska A., Wereski S.Nowosad M., 2019, Thermal variability in the Lublin Region during the frost wave in January 2017. Annales UMCS, sec. B, 74, 1, s. 217-229 
 7. Krzyżewska A., Dyer J., 2018. The August 2015 mega-heatwave in Poland in the context of past events. Weather, vol. 72 (7), July 2018, 207-204 (https://doi.org/10.1002/wea.3244)
 8. Krzyżewska A., Wereski S., Nowosad M., 2018. Thermal variability in the Lublin region during an exceptionally severe heat wave in August 2015. Przegląd Geofizyczny, z. 1-2, p. 3-13
 9. Krzyżewska A., Dyer J., 2018. Local-scale analysis of temperature patterns over Poland during heatwave events. Theoretical and Applied Climatology, Vol 135 (1-2), pp 261–277, https://doi.org/10.1007/s00704-017-2364-6
 10. Krzyżewska A., 2019. Comparison of meteorological conditions during the two strongest heat waves in Poland:1994 and 2015 [in Polish]. [in:] Chojnacka-Ożga L., Lorenc H. (eds), Współczesne problemy klimatu Polski. IMGW-PIB, Warszawa, 97-106. 
 11. Bartoszek K., Krzyżewska A., 2017: The atmospheric circulation conditions of the occurrence of heatwaves in Lublin, southeast Poland. Weather, 72(6), p. 176-180
 12. Bartoszek K., Wereski S., Krzyżewska A., Dobek M., 2017: The influence of atmospheric circulation on bioclimatic conditions in Lublin (Poland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, vol. 12, p. 41-49
 13. Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R, RzącaM., 2017. Emergency interventions due to weather related hypothermia. Weather,  Volume 72, Issue 1, 8–12.
 14. Krzyżewska A., Bartoszek K., Wereski S., 2016. Warunki meteorologiczne w Lublinie podczas wyjątkowo uciążliwej fali upałów w sierpniu 2015 r. Przegląd Geofizyczny LXI, z. 3-4, 239-246. [in Polish]
 15. Krzyżewska A., Nowosad M., Dobek M., 2016. Silne fale termiczne w Lublinie. Acta Geographica Lodziensia 104, 11-19. [in Polish]
 16. Dobek M., Krzyżewska A., 2015. Wybrane zagadnienia z bioklimatu Lublina. Annales UMCS, sec. B. vol. 70, no 2, 117-129. [in Polish]
 17. Krzyżewska A., 2015. Comparison of two methods of warm and cold wave identification based on the example of selected cities of the moderate and cold zone. Geographia Polonica vol. 88, 3, pp. 483-492
 18. Krzyżewska A., 2015. Fale upałów i ich skutki na przykładach z Europy i Ameryki Północnej. [w:] Lorenc H., Ustrnula Z. (red.), Klimat a społeczeństwo i gospodarka. Wyd. Polskie Towarzystwo Geofizyczne - Oddział Warszawski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Warszawa, ss. 161-174 [in Polish]
 19. Krzyżewska A., 2015. Szczególnie uciążliwe fale upałów w Lublinie. Przegląd Geofizyczny LX, 3-4, 205-213. [in Polish]
 20. Krzyżewska A., Dobek M., Domżał-Drzewicka R., Rząca M., Upały a zdrowie i życie człowieka na przykładzie Lublina. [w:]  Wdowiak A., Tucki A. (red.) Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka. Wyd. Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, ss. 39-51. [in Polish]
 21. Krzyżewska A., 2014. Przegląd metod wydzielania fal upałów i fal mrozów. Przegląd Geofizyczny LIX, 3-4, 157-173 [in Polish]
 22. Krzyżewska A., 2014. Fale ciepła i chłodu w (V) południowo-wschodnim regionie bioklimatycznym w latach 1981-2010Annales UMCS sectio B LXIX, ss. 143-154 [in Polish]
 23. Krzyżewska A., Wereski S., 2011. Fale upałów i mrozów w wybranych stacjach Polski na tle regionów bioklimatycznych (2000-2010). Przegląd geofizyczny. Rocznik LVI, zeszyt 1-2, s. 99-109, Warszawa. ISSN 0033-2135 
 24. Krzyżewska A., 2010. Fale upałów jako zjawisko ograniczające turystykę w dużych miastach świata. [w:] Richling A. (red.) Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXVII, wyd. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 239-244, ISSN 1899-3850, ISBN 978-83-61044-17-8 [in Polish]
 25. Krzyżewska A., 2007. Dane internetowe NCDC a dane IMGW – porównanie na przykładzie stacji Lublin – Radawiec (1995-2000). [w:] M. Miętus i in. (red.) "200 lat pomiarów i obserwacji w Gdańsku". Monografie IMGW 2007. IMGW Warszawa [in Polish]
 26. Krzyżewska A., 2007. Najsilniejsze huragany w ostatnim stuleciu w USA. [w:] J. Szkutnicki i in. (red.) Cywilizacja i żywioły. Monografie IMGW 2007. IMGW Warszawa. [in Polish]
 27. Krzyżewska A., Dobek M., Kieliszek A., 2006. Rozwój komórek burzowych na podstawie zdjęć satelitarnych. Annales UMCS Vol. LXI, Sectio B 2006, Lublin [in Polish]
 28. Krzyżewska A., 2005. Charakterystyka wybranych baz danych z dziedziny meteorologii i klimatologii w Internecie. Acta Agrophisica vol. 6, nr.1 (2005), Lublin [in Polish]