Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Adam Paździor

mgr inż. Adam Paździor
Stanowisko
asystent
Jednostki
PRACOWNIA TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW
Telefon
81-537-55-58
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://opticalfibers.umcs.pl/start/
Konsultacje

Pok. 622B

O sobie

W 2012 roku, po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, zostałem jednym z pierwszych studentów na nowoutworzonym na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej kierunku studiów inżynierskich Fotonika. Studia te ukończyłem z oceną bardzo dobrą, broniąc pracę inżynierską pod tytułem „Kontroler stanu polaryzacji światła z wykorzystaniem ciekłokrystalicznego światłowodu fotonicznego” wykonywaną w Laboratorium Fotoniki Światłowodowej Zakładu Optyki i Fotoniki pod opieką dra inż. Sławomira Ertmana.

W latach 2016-2017 kontynuowałem studia na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach również nowoutworzonych studiów drugiego stopnia na kierunku Fotonika z zajęciami prowadzonymi w języku angielskim, które ukończyłem z wynikiem celującym. Pracę magisterską zatytułowaną „Dispersion tuning of liquid crystal filled microstructured optical fibers” (“Przestrajanie dyspersji światłowodów mikrostrukturalnych wypełnionych ciekłymi kryształami”) ponownie realizowałem w Laboratorium Fotoniki Światłowodowej pod opieką dra inż. Sławomira Ertmana.

Swoją praktykę zawodową, zarówno podczas studiów inżynierskich jak i magisterskich, odbywałem w Pracowni Technologii Światłowodów UMCS, gdzie zajmowałem się wykonywaniem pomiarów właściwości światłowodów wytworzonych w pracowni.


Działalność naukowa

Jeszcze podczas studiów magisterskich rozpocząłem pracę w przedsiębiorstwie InPhoTech – firmie badawczo-rozwojowej zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem do różnych gałęzi przemysłu rozwiązań opartych o światłowody. W trakcie roku i dziewięciu miesięcy pracy w InPhoTechu zajmowałem się między innymi wykonywaniem pomiarów, przeglądów rynkowych i literaturowych, przygotowywaniem wersji demonstracyjnych rozwiązań technologicznych oferowanych przez firmę oraz prezentowaniem tych rozwiązań klientom biznesowym.