Jednostki i pracownicy - książka adresowa

M.Sc. Jolanta Jóźwik

M.Sc. Jolanta Jóźwik
Position
research assistant
Units
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telephone number
81 537 68 22
E-mail address
Show
Consultation
Monday 10:00-10:45
Wednesday 12:00-13:15

Room: 106B
email: jolanta.jozwik@umcs.pl

Address

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

Personal information

Education:

  • Master of Science, University of Agriculture in Krakow, 2017
  • University of Life Sciences in Lublin, 2016

Scientific interests:

  • spatial management
  • urban planning
  • settlement and urban geography
  • landscape planning
  • real estate valuation
  • socio-economic development
  • spatial analysis

Scientific Activity

Publications:

Dymek D., Jóźwik J. (2022). Zrównoważony rozwój w ujęciu lokalnym – analiza wymiarów. Prace Geograficzne 167, 29–48. DOI: 10.4467/20833113PG.22.006.16219, https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2022/Numer-167/art/22316/ 

Jóźwik J., Dymek D. (2022). Kryteria identyfikacji miast na świecie. Prace Geograficzne 166, 9–26. DOI: 10.4467/20833113PG.22.001.16131, https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Numer-166/art/22015/ 

Jóźwik J., Dymek D. (2021). Spatial diversity of ecological stability in differet types of spatial units: Case study of Poland. Acta geographica Slovenica 61(1), 57–74. DOI: 10.3986/AGS.8779, https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/8779 

Dymek D., Jóźwik J. (2021). Kształtowanie placów miejskich na przykładzie miast województwa lubelskiego. Annales UMCS sec. B 76, 1-28. DOI: 10.17951/b.2021.76.1–28, https://journals.umcs.pl/b/article/view/11415/8803 

Jóźwik J. (2019). Rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Annales UMCS sec. B 74, 257–279. DOI: 10.17951/b.2019.74.0.257-279, https://journals.umcs.pl/b/article/view/9808/7106

Jóźwik J., Gawrońska G. (2018). Changes  in  the  level  of  socio-economic  development  of  communes  in  the  Lubelskie Voivodship. Barometr Regionalny 16(2), 149–159. http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br52_14jozwik.pdf 

 

Research projects:

2018, The role of granting city rights in the development of settlement units. New cities in the Polish settlement network after 1989, grant-in-aid of the Ministry of Science and Higher Education of Poland "Young Personnel and PhD Students" - leader.

2019, The role of granting city rights in the development of settlement units in contemporary Poland. Grounds for the creation of new cities, grant-in-aid of the Ministry of Science and Higher Education of Poland "Young Personnel and PhD Students" - leader.