Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jolanta Knieja

dr Jolanta Knieja
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Telefon
81 5338892, 81 5251081 wew. 124 w godz. konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://journals.umcs.pl/lsmll/
Konsultacje

W sesji letniej w roku akademickim 2019/2020:


konsultacje w trybie zdalnym: wtorek 9.00.-11.00, piątek 9.00-11.00


konsultacje mejlowe na bieżąco, skype: nik Jolanta Knieja


ZapraszamUśmiech: Katedra Lingwistyki Stosowanej, gab. 124, I piętro, (DS "Kronos") lub jolanta.knieja@umcs.pl

Adres

Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS, budynek DS "Kronos", ul. Sowińskiego 17, Lublin
ul. Sowińskiego 17
20-040 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: Przedmiotem rozprawy doktorskiej było funkcjonowanie niemieckich wyrażeń parawerbalnych w komunikacji językowej w obrębie tekstów komiksowych jako określonego rodzaju. Temat ten nie był dotąd w takim stopniu badany, a ponadto nie w aspekcie działania językowego i nie w obrębie tekstu komiksowego. Zainteresowania dotyczą badań w zakresie komparatystyki interkulturowej porównania para- i ekstrawerbalnych działań językowych w aspekcie kultur (polskiej i niemieckiej), aspekcie interkulturowym oraz aspekcie translatorycznym, badań nad komunikacją językową uwzględniającą napisy muralne (grafitti).  Obecnie badania koncentrują się na zagadnieniach lingwistyki tekstu (w tym tekstu specjalistycznego) oraz zagadnieniach etnolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem językowo-kulturowego profilowania świata przez Niemców.

Wykaz ważniejszych publikacji (wydanych w Polsce i zagranicą):

Monografia:

 1. Krieger Jolanta. 2003. Paraverbale Ausdrücke als Gestaltungsmittel der Textsorte Comic am Beispiel der Comic-Reihe Asterix. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe (Recenzowana w: Studien zur Deutschkunde. Studia Niemcoznawcze XXXI/2005, Kolago Lech (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2005, str. 865-867 - autor: Krzysztof Nerlicki)

Redakcje tomów tematycznych:

 1. Krieger-Knieja Jolanta (red.). 2006. Achten & Ehren ... machen wir uns darauf einen Text. Außerordentliche erweiterte Lehrstuhlsitzung zum 80.Geburtstag von Prof.Dr.phil.habil. Wolfgang Heinemann. Leipzig-Lublin: Ad Astra,  56 s.
 2. Krieger-Knieja Jolanta/Paprocka-Piotrowska Urszula (red.). 2006. Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych.  Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 494 s.,  (Recenzowana w: Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2006/2007, autor: Agnieszka Karolczuk)
 3. Knieja Jolanta, Tomasz Zygmunt, Łukasz Brzana (red.). 2010. Literaturoznawstwo, jezykoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Lublin: Wydawnictwo Werset, 518 s., (Recenzowana w: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 39/2, Poznań, 2012, str.191-193, autor: Marek Derenowski).
 4. Knieja Jolanta, Sebastian Piotrowski (red.). 2011. Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 524 s. (Recenzowana w: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Poznań, autor: Marek Derenowski).

Redakcja czasopisma naukowego Lubelskie Materiały Neofilologiczne  obecnie Lublin Studies in Modern Languages and Literature www.journals.umcs.pl/lsmll/

  Wybrane artykuły:  

 1. Krieger Jolanta 1997. Onomatopoetika in der Textsorte Comic. Ein Untersuchungsbericht, [w:] Heinemann, M./Tomiczek, E. (red.): Mehr als ein Blick über den Tellerrand. 1.Deutsch-polnische Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik. 9.-12.Mai 1997. Görlitzer Kreis & Koło Zgorzeleckie. Zittau/Wrocław, str.121-133.
 2. Krieger Jolanta 1999. Onomatopoetika in Comics. Ein Untersuchungsbericht, [w:] Lasatowicz M.K./Surynt I. (red..): Prace germanistyczne 1. Germanistische Werkstatt 1. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, str. 85-100.
 3. Krieger Jolanta 2001. Ein textlinguistisches Verfahren zur Analyse der Textsorte Comic. Die Präsentation eines Forschungsansatzes, [w:] Muschner A., Förster P. (red.): Zusammenleben mit Nachbarn. Sprachliche, psychische und soziale Probleme im Dreiländereck. Wissenschaftliche Berichte, Nr.1836-1849, Heft 69, Hochschule Zittau/Görlitz, str. 47-66.
 4. Krieger Jolanta 2001. Paraverbale Ausdrücke in der Textsorte Comic. Eine Auswertung unter kommunikativ-pragmatischem Aspekt, [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS, str. 101-134.
 5. Krieger Jolanta 2004. Der Forschungsansatz und eigene Konzeption einer modernen textlinguistischen Untersuchung der Textsorte Comic, [w:] Lasatowicz M.K./Bogacki J. (red.): Prace Germanistyczne. Germanistische Werkstatt 2. 7.-10.05.2001 Opole. Prace Germanistyczne. Germanistische Werkstatt 2.,Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, str.45-70.
 6. Krieger-Knieja Jolanta 2004. Możliwości integracji tekstu komiksowego i jego treści do kształcenia kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka obcego, [w:] Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 25, Poznań, str. 17-30.
 7. Krieger-Knieja Jolanta 2005. Komiczne konsekwencje błędów fonetycznych uczących się języka niemieckiego i sposoby zaradzenia im, [w:] Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 27, Poznań, str. 70-78.
 8. Krieger-Knieja Jolanta 2007. Wiedza o języku rodzimym a jakość przekładu, [w:] Kardela H./Zygmunt T. (red.): Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języka obcego. Chełm: PWSZ, str.142-158.
 9. Krieger-Knieja Jolanta 2007. Komunikacja niewerbalna a efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego, [w:] Jodłowiec M./ Niżegorodcew A. (red.): Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 257-266. 
 10. Knieja Jolanta, 2008. Intertextualität in Graffiti. [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, t. 32, Lublin: Wydawnictwo UMCS, str. 64-72.
 11. Knieja Jolanta, Paprocka-Piotrowska Urszula. 2008. Motywacje studentów neofilologii - od kandydata do absolwenta, [w:] Przegląd Glottodydaktyczny, 26, str. 159-172.
 12. Knieja Jolanta. 2010. Zur textsortenspezifischen Abgrenzung des Comics, [w:] Bilut-Homplewicz Z./Mac A./Smykała M./Szwed I. (red.) Text und Stil (Studien zur Text- und Diskursforschung). Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang Verlag, str. 245-260.
 13. Knieja Jolanta. 2010. O międzyludzkiej komunikacji niejęzykowej, [w:] Knieja J., Zygmunt T., Brzana Ł. (red.) Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce. Lublin: Wydawnictwo Werset, str. 337-343.
 14. Knieja Jolanta. 2010. Multimedialität der paraverbalen Ausdrücke im Comic, [w:] Znaniecki Jan, Anna Serwicka-Kapała(red.) Edukacja dla przyszłości. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, str. 397-420.
 15. Knieja Jolanta 2011. Urbane Graffiti aus textlinguistischer Sicht, [w:] Studien zur Deutschkunde (Studia Niemcoznawcze), t. 47, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, str. 563-574.
 16. Knieja Jolanta. 2012. Graffito als eine urbane Kommunikationsform aus der sprechakttheoretischen Perspektive - Ergebnisse einer Untersuchung, [ w:]  Zygmunt T. (red.) Język, kultura, nauka. Chełm: Wydawnictwo PWSZ, str. 67-82.
 17. Knieja Jolanta. 2012. Intertextualität in Graffiti, [w:] Grucza F. (Hrsg) Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielfalt und Einheit der Germanistik weltweit. Bd. 16. Frankfurt a. M. Peter Lang, str. 93-100.
 18. Knieja Jolanta. 2013. Die Cluster-Struktur des Comics - ein Weg zur Bestimmung des Textsortenmusters,[ w:] Brunken O./Giesa F. (Hrsg.) Erzählen im Comic, Bochum: Bachmann Verlag str. 129-141.
 19. Knieja Jolanta. 2013. Zur Multimedialität der paraverbalen Ausdrücke in Comics, [w:] Krzysiak L. (Hrsg.) Blickpunkte der Germanistik. Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Didaktik, str. 101-122.
 20. Knieja Jolanta. 2014. Język obcy jako relewantny element w kształtowaniu dyskursu lekcyjnego, [w:] Wąsikiewicz-Firlej E./Lankiewicz H.A./Szczepaniak-Kozak A. (red.) Culture and Creativity in Discourse Studies at Foreign Language Pedagogy, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S.Staszica, str. 239-250.
 21. Knieja Jolanta. 2014. Rozumienie Pracy (Arbeit) przez studentów niemieckich w świetle badań ankietowych, [w:]
  Abramowicz M./Bartmiński J./Bielińska-Gardziel I. (red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, tom 2, Lublin, S. 93-102.
 22. Augustyn Rafał/Knieja Jolanta. 2014. Kritische Bemerkungen zur deutschen und polnischen Übersetzung der Eigennamen im Comic-Band Asterix en Corse - eine kognitive Perspektive. [w:] Germanica Wratislaviensia, nr 139, Wrocław, s. 197-212.
 23. Knieja Jolanta. 2014. Eine diachronische Analyse des Lexems ARBEIT - einer der Wege zur Rekonstruktion der kognitiven Definition des Begriffs. [w:] Linguistische Treffen in Wrocław, nr 6, Wrocław, s. 133-140.
 24. Knieja Jolanta. 2016. PRACA (ARBEIT) we współczesnym języku niemieckim. [w:] Bartmiński J./Brzozowska M./Niebrzegowska-Bartmińska S. (red.) Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, tom 3 PRACA, str. 361-404.
 25. Knieja Jolanta. 2017. Rozumienie PRACY (ARBEIT) przez studentów niemieckich w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 i 2013 roku - porównanie. [w:] Bielińska-Gardziel I./Brzozowska M./Żywicka B. (eds.) Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, str. 252-263.
 26. Knieja Jolanta, 2019. SPRAWIEDLIWOŚCI (GERECHTIGKEIT) w języku niemieckim w świetle badan ankietowych. [w:] Żywicka B. (ed.) Nazwy wartości w językach europejskich. raport z badań empirycznych. Przemyśł: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska (w druku)

 Wybrane recenzje / omówienia / tłumaczenia/sprawozdania:

 1. (recenzja) Wilhelm Busch: Max & Moritz. Eine Bubengeschichte in 7 Streichen. Einfach getextet mit Übungen und Kommentar von Elżbieta Reymont und Eugeniusz Tomiczek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa/Wrocław 1995. [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 20, 1996, str. 215-217.
 2. (omówienie) KAAD - "Myślenie o nowej Europie". Uniwersalizacja cywilizacji czy zachowanie kultur? [w:]  Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, Lublin 6/1996, str. 16.
 3. (recenzja) Ingrid Samel, Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1995, [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 24, 2000, str. 135-139.
 4. (recenzja) Ingrid Samel, Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1995, Językoznawstwo feministyczne w Niemczech, [w:] Bartmiński Jerzy (red): Etnolingwistyka, t. 15, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, str. 248-250.
 5. (recenzja) Kirstin Bührig, Sven F. Sager (Hrsg.) Nonverbale Kommunikation im Gespräch. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 70, Oktober 2005, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, str. 96-97.
 6. (recenzja) Aleksandra Łyp-Bielecka, Verben der Nahrungsaufnahme des Deutschen und des Polnischen. Eine semanto-syntaktische Vergleichsanalyse. Tübingen: Niemeyer  2004. [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, 31, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2007, str. 211 -216.
 7. (recenzja) Ryszard Lipczuk: Geschichte und Gegenwart des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen. Frankfurt: Peter Lang Verlag 2007, [w:] Studien zur Deutschkunde (Studia Niemcoznawcze) XXXIX , 2008, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, str. 453-457.  
 8. Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego - Wrocław 2007, Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, [w:] Neofilolog.Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 31, Poznań 2005, str. 86-88.
 9. (tłumaczenie) Barbara Sandig, Tekst w ujęciu teorii prototypów, [w]: Bilut-Homplewicz Zofia/Czachur Waldemar/Smykała Marta (red.) Lingwistyka tekstu w Niemczech. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009, str. 149-170.
 10. (omówienie) 50 lat Fundacji KAAD i 15 lat jej Partnera w Lublinie, [w:] Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, Lublin 8/2008, str. 16-19.
 11. (sprawozdanie) Lingwistyka Stosowana ma już 10 lat, [w:] Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, Lublin 11/2012, str. 32-37.
 12. Sprawozdania z działalności i wydarzeń w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej [w:] Wiadomości Uniwrsyteckie UMCS, Lublin, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Działalność naukowa

Resume:

publikowanie artykułów, rozdziałów w monografiach, recenzji, sprawozdań i omówień; redakcja czasopisma naukowego (20 pkt na Liście Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego)


Ogłoszenia