Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jolanta Knieja

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Telefon
Katedra Lingwistyki Stosowanej, ul Sowińskiego 17, budynek KRONOS, tel. 81 5251081 wew. 124 tylko w godz. konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://journals.umcs.pl/lsmll/
Konsultacje

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:


wtorki 15.00-16.00  sala 122 (budynek Humansityki)


środy 12.00-13.00 gab. 122 (budynek Kornos)


lub/i po uprzednim umówieniu się.


Konsultacje mejlowe na bieżąco


Zapraszam: jolanta.knieja@mail.umcs.pl


 

Adres

Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS, budynek DS "Kronos", ul. Sowińskiego 17, Lublin
ul. J. Sowińskiego 17
20-040 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: Przedmiotem rozprawy doktorskiej było funkcjonowanie niemieckich wyrażeń parawerbalnych w komunikacji językowej w obrębie tekstów komiksowych jako określonego rodzaju. Temat ten nie był dotąd w takim stopniu badany, a ponadto nie w aspekcie działania językowego i nie w obrębie tekstu komiksowego. Zainteresowania dotyczą badań w zakresie komparatystyki interkulturowej porównania para- i ekstrawerbalnych działań językowych w aspekcie kultur (polskiej i niemieckiej), aspekcie interkulturowym oraz aspekcie translatorycznym, badań nad komunikacją językową uwzględniającą napisy muralne (grafitti). Obecnie badania koncentrują się na zagadnieniach lingwistyki tekstu oraz zagadnieniach etnolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem językowo-kulturowego profilowania świata przez Niemców.

nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9081-6924

Wykaz ważniejszych publikacji (wydanych w Polsce i zagranicą):

Monografia:

 1. Krieger Jolanta. 2003. Paraverbale Ausdrücke als Gestaltungsmittel der Textsorte Comic am Beispiel der Comic-Reihe Asterix. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe (Recenzowana w: Studien zur Deutschkunde. Studia Niemcoznawcze XXXI/2005, Kolago Lech (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2005, str. 865-867 - autor: Krzysztof Nerlicki)

Redakcje tomów tematycznych:

 1. Krieger-Knieja Jolanta (red.). 2006. Achten & Ehren ... machen wir uns darauf einen Text. Außerordentliche erweiterte Lehrstuhlsitzung zum 80.Geburtstag von Prof.Dr.phil.habil. Wolfgang Heinemann. Leipzig-Lublin: Ad Astra,  56 s.
 2. Krieger-Knieja Jolanta, Urszula Paprocka-Piotrowska (red.). 2006. Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych.  Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 494 s.,  (Recenzowana w: Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2006/2007, autor: Agnieszka Karolczuk)
 3. Knieja Jolanta, Tomasz Zygmunt, Łukasz Brzana (red.). 2010. Literaturoznawstwo, jezykoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Lublin: Wydawnictwo Werset, 518 s., (Recenzowana w: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 39/2, Poznań, 2012, str.191-193, autor: Marek Derenowski).
 4. Knieja Jolanta, Sebastian Piotrowski (red.). 2011. Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 524 s. (Recenzowana w: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Poznań, autor: Marek Derenowski).
 5. Knieja Jolanta, Jarosław Krajka (red.). 2021. Teksty, komunikacja, translacja w perspektywie antropocentrycznej. Studia dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Żmudzkiemu. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 278 s.

Redaktor Naczelna czasopisma naukowego Lubelskie Materiały Neofilologiczne  obecnie Lublin Studies in Modern Languages and Literature - www.journals.umcs.pl/lsmll/  100 pkt; baza SCOPUS.

  Wybrane artykuły:  

 1. Krieger Jolanta 1997. Onomatopoetika in der Textsorte Comic. Ein Untersuchungsbericht, [w:] Heinemann, M./Tomiczek, E. (red.): Mehr als ein Blick über den Tellerrand. 1.Deutsch-polnische Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik. 9.-12.Mai 1997. Görlitzer Kreis & Koło Zgorzeleckie. Zittau/Wrocław, str.121-133.
 2. Krieger Jolanta 1999. Onomatopoetika in Comics. Ein Untersuchungsbericht, [w:] Lasatowicz M.K./Surynt I. (red..): Prace germanistyczne 1. Germanistische Werkstatt 1. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, str. 85-100.
 3. Krieger Jolanta 2001. Ein textlinguistisches Verfahren zur Analyse der Textsorte Comic. Die Präsentation eines Forschungsansatzes, [w:] Muschner A., Förster P. (red.): Zusammenleben mit Nachbarn. Sprachliche, psychische und soziale Probleme im Dreiländereck. Wissenschaftliche Berichte, Nr.1836-1849, Heft 69, Hochschule Zittau/Görlitz, str. 47-66.
 4. Krieger Jolanta 2001. Paraverbale Ausdrücke in der Textsorte Comic. Eine Auswertung unter kommunikativ-pragmatischem Aspekt, [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS, str. 101-134.
 5. Krieger Jolanta 2004. Der Forschungsansatz und eigene Konzeption einer modernen textlinguistischen Untersuchung der Textsorte Comic, [w:] Lasatowicz M.K./Bogacki J. (red.): Prace Germanistyczne. Germanistische Werkstatt 2. 7.-10.05.2001 Opole. Prace Germanistyczne. Germanistische Werkstatt 2.,Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, str.45-70.
 6. Krieger-Knieja Jolanta 2004. Możliwości integracji tekstu komiksowego i jego treści do kształcenia kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka obcego, [w:] Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 25, Poznań, str. 17-30.
 7. Krieger-Knieja Jolanta 2005. Komiczne konsekwencje błędów fonetycznych uczących się języka niemieckiego i sposoby zaradzenia im, [w:] Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 27, Poznań, str. 70-78.
 8. Krieger-Knieja Jolanta 2007. Wiedza o języku rodzimym a jakość przekładu, [w:] Kardela H./Zygmunt T. (red.): Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języka obcego. Chełm: PWSZ, str.142-158.
 9. Krieger-Knieja Jolanta 2007. Komunikacja niewerbalna a efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego, [w:] Jodłowiec M./ Niżegorodcew A. (red.): Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 257-266. 
 10. Knieja Jolanta, 2008. Intertextualität in Graffiti. [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, t. 32, Lublin: Wydawnictwo UMCS, str. 64-72.
 11. Knieja Jolanta, Paprocka-Piotrowska Urszula. 2008. Motywacje studentów neofilologii - od kandydata do absolwenta, [w:] Przegląd Glottodydaktyczny, 26, str. 159-172.
 12. Knieja Jolanta. 2010. Zur textsortenspezifischen Abgrenzung des Comics, [w:] Bilut-Homplewicz Z./Mac A./Smykała M./Szwed I. (red.) Text und Stil (Studien zur Text- und Diskursforschung). Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang Verlag, str. 245-260.
 13. Knieja Jolanta. 2010. O międzyludzkiej komunikacji niejęzykowej, [w:] Knieja J., Zygmunt T., Brzana Ł. (red.) Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce. Lublin: Wydawnictwo Werset, str. 337-343.
 14. Knieja Jolanta. 2010. Multimedialität der paraverbalen Ausdrücke im Comic, [w:] Znaniecki Jan, Anna Serwicka-Kapała(red.) Edukacja dla przyszłości. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, str. 397-420.
 15. Knieja Jolanta 2011. Urbane Graffiti aus textlinguistischer Sicht, [w:] Studien zur Deutschkunde (Studia Niemcoznawcze), t. 47, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, str. 563-574.
 16. Knieja Jolanta. 2012. Graffito als eine urbane Kommunikationsform aus der sprechakttheoretischen Perspektive - Ergebnisse einer Untersuchung, [ w:]  Zygmunt T. (red.) Język, kultura, nauka. Chełm: Wydawnictwo PWSZ, str. 67-82.
 17. Knieja Jolanta. 2012. Intertextualität in Graffiti, [w:] Grucza F. (Hrsg) Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielfalt und Einheit der Germanistik weltweit. Bd. 16. Frankfurt a. M. Peter Lang, str. 93-100.
 18. Knieja Jolanta. 2013. Die Cluster-Struktur des Comics - ein Weg zur Bestimmung des Textsortenmusters,[ w:] Brunken O./Giesa F. (Hrsg.) Erzählen im Comic, Bochum: Bachmann Verlag str. 129-141.
 19. Knieja Jolanta. 2013. Zur Multimedialität der paraverbalen Ausdrücke in Comics, [w:] Krzysiak L. (Hrsg.) Blickpunkte der Germanistik. Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Didaktik, str. 101-122.
 20. Knieja Jolanta. 2014. Język obcy jako relewantny element w kształtowaniu dyskursu lekcyjnego, [w:] Wąsikiewicz-Firlej E./Lankiewicz H.A./Szczepaniak-Kozak A. (red.) Culture and Creativity in Discourse Studies at Foreign Language Pedagogy, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S.Staszica, str. 239-250.
 21. Knieja Jolanta. 2014. Rozumienie Pracy (Arbeit) przez studentów niemieckich w świetle badań ankietowych, [w:]
  Abramowicz M./Bartmiński J./Bielińska-Gardziel I. (red.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, tom 2, Lublin, S. 93-102.
 22. Augustyn Rafał/Knieja Jolanta. 2014. Kritische Bemerkungen zur deutschen und polnischen Übersetzung der Eigennamen im Comic-Band Asterix en Corse - eine kognitive Perspektive. [w:] Germanica Wratislaviensia, nr 139, Wrocław, s. 197-212.
 23. Knieja Jolanta. 2014. Eine diachronische Analyse des Lexems ARBEIT - einer der Wege zur Rekonstruktion der kognitiven Definition des Begriffs. [w:] Linguistische Treffen in Wrocław, nr 6, Wrocław, s. 133-140.
 24. Knieja Jolanta. 2016. PRACA (ARBEIT) we współczesnym języku niemieckim. [w:] Bartmiński J./Brzozowska M./Niebrzegowska-Bartmińska S. (red.) Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, tom 3 PRACA, str. 361-404.
 25. Knieja Jolanta. 2017. Rozumienie PRACY (ARBEIT) przez studentów niemieckich w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 i 2013 roku - porównanie. [w:] Bielińska-Gardziel I./Brzozowska M./Żywicka B. (eds.) Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, str. 252-263.
 26. Knieja Jolanta. 2020. SPRAWIEDLIWOŚCI (GERECHTIGKEIT) w języku niemieckim w świetle badan ankietowych. [w:] Żywicka B. (red.) Nazwy wartości w językach europejskich. raport z badań empirycznych. Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, str. 235-245.

 Wybrane recenzje / omówienia / tłumaczenia/sprawozdania:

 1. (recenzja) Wilhelm Busch: Max & Moritz. Eine Bubengeschichte in 7 Streichen. Einfach getextet mit Übungen und Kommentar von Elżbieta Reymont und Eugeniusz Tomiczek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa/Wrocław 1995. [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 20, 1996, str. 215-217.
 2. (omówienie) KAAD - "Myślenie o nowej Europie". Uniwersalizacja cywilizacji czy zachowanie kultur? [w:]  Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, Lublin 6/1996, str. 16.
 3. (recenzja) Ingrid Samel, Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1995, [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 24, 2000, str. 135-139.
 4. (recenzja) Ingrid Samel, Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1995, Językoznawstwo feministyczne w Niemczech, [w:] Bartmiński Jerzy (red): Etnolingwistyka, t. 15, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, str. 248-250.
 5. (recenzja) Kirstin Bührig, Sven F. Sager (Hrsg.) Nonverbale Kommunikation im Gespräch. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 70, Oktober 2005, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, str. 96-97.
 6. (recenzja) Aleksandra Łyp-Bielecka, Verben der Nahrungsaufnahme des Deutschen und des Polnischen. Eine semanto-syntaktische Vergleichsanalyse. Tübingen: Niemeyer  2004. [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, 31, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2007, str. 211 -216.
 7. (recenzja) Ryszard Lipczuk: Geschichte und Gegenwart des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen. Frankfurt: Peter Lang Verlag 2007, [w:] Studien zur Deutschkunde (Studia Niemcoznawcze) XXXIX , 2008, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, str. 453-457.  
 8. Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego - Wrocław 2007, Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, [w:] Neofilolog.Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 31, Poznań 2005, str. 86-88.
 9. (tłumaczenie) Barbara Sandig, Tekst w ujęciu teorii prototypów, [w]: Bilut-Homplewicz Zofia/Czachur Waldemar/Smykała Marta (red.) Lingwistyka tekstu w Niemczech. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009, str. 149-170.
 10. (omówienie) 50 lat Fundacji KAAD i 15 lat jej Partnera w Lublinie, [w:] Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, Lublin 8/2008, str. 16-19.
 11. (sprawozdanie) Lingwistyka Stosowana ma już 10 lat, [w:] Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, Lublin 11/2012, str. 32-37.
 12. Sprawozdania z działalności i wydarzeń w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej [w:] Wiadomości Uniwrsyteckie UMCS, Lublin, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Przynależność do stowarzyszeń/komisji/gremiów – pełnione funkcje

 1. od 1990 r. członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, http://poltowneo.org
 2. od 1992 r. - koordynator fundacji KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) wspierającej wyjazdy naukowe pracowników naukowych i studentów do Niemiec, członek Lubelskiego Gremium Partnerskiego KAAD
 3. od 2002r. - członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich
 4. od 2002r. - 2010r. - przewodniczaca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Koło w Lublinie
 5. od 2006r. - 2014r. - współredaktor czasopisma naukowego Lubelskie Materiały Neofilologiczne
 6. od 2007 r- 2010r. -  członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 7. od 2008 r. - członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistycznego (Internationale Vereinigung für Germanistik www.ivg.uw.edu.pl
 8. od 2008 r. - członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
 9. od 2009 r. - ekspert w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej MEN dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 10. od 2009r. - 2020r. - członek Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Komiksem (Gesellschaft für Comicforschung, https://www.comicgesellschaft.de
 11. od 2010 r. do 2019 r. - z-ca przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
 12. od 2014r. - Redaktor Naczelna czasopisma naukowego Lublin Studies in Modern Languages and Literature https://journals.umcs.pl/lsmll(100 pkt; baza SCOPUS od 2021 r.)

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA:

2019 - MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

2022 - MEDAL IM. PROFESORA LUDWIKA ZABROCKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA NEOFILOLOGII POLSKIEJ

Pobyty/stypendia zagraniczne:  

 • 1.10 - 21.12.1992  - Herder Institut, Universytet w Lipsku - kurs dla nauczycieli akademickich
 • 1.10.1995 - 28.06.1996 - Freie Universität, Berlin - stypendium naukowe fundacji KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst)
 • 1.- 27.02.1999  - Freie Universität, Berlin - stypendium dla doktorantów fundacji DAAD (Deutscher Akademischer Austausch-Dienst)
 • 1.-26.02.2000  - Freie Universität, Berlin - stypndium dla doktorantów fundacji DAAD
 • od 1994 do 2010 - Freie Universität, Berlin - kilkutygodniowe kwerendy biblioteczne
 • luty 2006r.  - Hochschule Zittau / Görlitz - warsztaty dot. teorii translacji w ramach progarmu Socrates-Erasmus
 • lipiec 2022 - warsztaty w Uniwersytecie w Poczdamie w ramach współpracy międzyuczelnianej

Działalność naukowa

Resume:

publikowanie artykułów, rozdziałów w monografiach, recenzji, sprawozdań i omówień; redakcja czasopisma naukowego, rejestrowanego w bazach referencyjnych: Scopus, ERIHPlus, Index Copernicus (100 pkt.), EBSCO, BazHum, CEJSH; 100 pkt na Liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2020 r.


Ogłoszenia