Jednostki i pracownicy - książka adresowa

degree holder: PhD Jolanta Knieja

degree holder: PhD Jolanta Knieja
Position
teaching adjunct professor
Units
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Functions
coordinator of the german languge department
Telephone number
Katedra Lingwistyki Stosowanej, ul Sowińskiego 17 - 81 5338892, 81 5251081 wew. 124 w godz. konsultacji
E-mail address
Show
Webpage
https://journals.umcs.pl/lsmll/
Consultation
Office hours 2021/2022 (im Summer):

onsite consultations (DS Kronos, room 124):
Thursday 30.06.2022 9.30-11.30 am
Tuesday 5.07.2022 10.30-11.30 am

E mail consultations on an ongoing basis
E mail: jolanta.knieja@mail.umcs.pl
Phone(at office hours): +48 81 5375661 connect to number 124

Address

ul. J. Sowińskiego 17
20-040 Lublin

Personal information

About me.

Scientific interests:  The doctoral dissertation discussed the German paraverbal expressions in the language communication of the specific type of comic-book texts. The subject had not been studied in depth before the dissertation’s publication, especially in the context of linguistics and comic-books texts. My scientific interests encompass the intercultural comparative research of para- and extra-verbal language in the cultural (Polish and German), inter-cultural aspects, translation, as well as language communication research of graffiti and murals.  Currently, my research focuses on text linguistics and ethno-linguistics issues with a particular emphasis on Germans' linguistic and cultural profiling.

International scholarships:  

 • 1.10 - 21.12.1992  - Herder Institute at the University of Leipzig - the course  for academic teachers
 • 1.10.1995 - 28.06.1996 - Freie Universität, Berlin - a scholarship - grant of KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst)
 • 1.- 27.02.1999  - Freie Universität in Berlin - scholarship for Polish PhD students - grants of the DAAD foundation (Deutscher Akademischer Austausch-Dienst)
 • 1.-26.02.2000  - Freie Universität in Berlin - scholarship for Polish PhD students - grants of the DAAD foundation
 • from 1994 to 2010 - Freie Universität, Berlin - several-weeks' library search-queries
 • February 2006 - Hochschule Zittau / Görlitz - lectures on the interpretation theory - a part of the Socrates-Erasmus programme

Scientific Activity

Scientific activities (Resume):

academic articles, papers in monographs, reviews, reports and discussions; an editor of monographs; a member of the editorial team of the Lublin Studies in Modern Languages ​​and Literature scientific journal (Editor-in-Chief); scientific and scientific-didactic conferences organisation and participation;  participation in ethnolinguistic seminars and research projects within the scope of The Linguistic and Cultural Image of the World of Slavs and their Neighbours in Comparative Studies"  (EOROJOS-1 and EUROJOS-2) affiliated to the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences; the project included the research programme on terminology reconstruction - WORK (ARBEIT) and JUSTICE (GERECHTIGKEIT) in conceptual relations network in contemporary colloquial German  with the use of the "cognitive definition" method.

 List of the most important publications (published in Poland and abroad):

Monograph:

 1. Krieger Jolanta.  2003. Paraverbale Ausdrücke als Gestaltungsmittel der Textsorte Comic am Beispiel der Comic-Reihe Asterix. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe (Recenzowana w: Studien zur Deutschkunde. Studia Niemcoznawcze XXXI/2005, Kolago Lech (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2005, str. 865-867 - autor: Krzysztof Nerlicki)

The editor of thematic volumes:

 1. Krieger-Knieja Jolanta (ed.). 2006. Achten & Ehren ... machen wir uns darauf einen Text. Außerordentliche erweiterte Lehrstuhlsitzung zum 80.Geburtstag von Prof.Dr.phil.habil. Wolfgang Heinemann. Leipzig-Lublin: Ad Astra,  56 pp.
 2. Krieger-Knieja Jolanta/Paprocka-Piotrowska Urszula (eds.). 2006. Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych.  Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 494 pp.,  (Reviewed in: Roczniki Humanistyczne Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2006/2007, author: Agnieszka Karolczuk)
 3. Knieja Jolanta, Tomasz Zygmunt, Łukasz Brzana (eds.). 2010. Literaturoznawstwo, jezykoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Lublin: Wydawnictwo Werset, 518 pp., (Reviewed in: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 39/2, Poznań, 2012, pp.191-193, author: Marek Derenowski).
 4. Knieja Jolanta, Sebastian Piotrowski (eds.). 2011. Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 524 pp. (Reviewed in: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Poznań, author: Marek Derenowski).
 5. Knieja Jolanta, Jarosław Krajka (eds.). 2021. Teksty, komunikacja, translacja w perspektywie antropocentrycznej. Studia dedykowane Panu Profesorowi Jerzemy Żmudzkiemu. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 278 pp.

The editor of the "Lublin Studies in Modern Languages ​​and Literature" scientific journal  http://journals.umcs.pl/lsmll  (SCOPUS)

Selected articles:

 1. Krieger Jolanta 1997. Onomatopoetika in der Textsorte Comic. Ein Untersuchungsbericht, [in:] Heinemann, M./Tomiczek, E. (eds..): Mehr als ein Blick über den Tellerrand. 1.Deutsch-polnische Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik. 9.-12.Mai 1997. Görlitzer Kreis & Koło Zgorzeleckie. Zittau/Wrocław, 121-133.
 2. Krieger Jolanta 1999. Onomatopoetika in Comics. Ein Untersuchungsbericht, [in:] Lasatowicz M.K./Surynt I. (eds.): Prace germanistyczne 1. Germanistische Werkstatt 1. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 85-100.
 3. Krieger Jolanta 2001. Ein textlinguistisches Verfahren zur Analyse der Textsorte Comic. Die Präsentation eines Forschungsansatzes, [in:] Muschner A., Förster P. (eds.): Zusammenleben mit Nachbarn. Sprachliche, psychische und soziale Probleme im Dreiländereck. Wissenschaftliche Berichte, Nr.1836-1849, Heft 69, Hochschule Zittau/Görlitz, 47-66.
 4. Krieger Jolanta 2001. Paraverbale Ausdrücke in der Textsorte Comic. Eine Auswertung unter kommunikativ-pragmatischem Aspekt, [in:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 101-134.
 5. Krieger Jolanta 2004. Der Forschungsansatz und eigene Konzeption einer modernen textlinguistischen Untersuchung der Textsorte Comic, [in:] Lasatowicz M.K./Bogacki J. (eds.): Prace Germanistyczne. Germanistische Werkstatt 2. 7.-10.05.2001 Opole. Prace Germanistyczne. Germanistische Werkstatt 2.,Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 45-70.
 6. Krieger-Knieja Jolanta. 2004. Możliwości integracji tekstu komiksowego i jego treści do kształcenia kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka obcego, [in:] Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 25, Poznań, 17-30.
 7. Krieger-Knieja Jolanta. 2005. Komiczne konsekwencje błędów fonetycznych uczących się języka niemieckiego i sposoby zaradzenia im, [in:] Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 27, Poznań,  70-78.
 8. Krieger-Knieja Jolanta. 2007. Wiedza o języku rodzimym a jakość przekładu, [in:] Kardela H./Zygmunt T. (eds.): Rola językoznawstwa w metodyce nauczania języka obcego. Chełm: PWSZ, 142-158.
 9. Krieger-Knieja Jolanta 2007. Komunikacja niewerbalna a efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego, [in:] Jodłowiec M./ Niżegorodcew A. (eds.): Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  257-266. 
 10. Knieja Jolanta, 2008. Intertextualität in Graffiti. [in:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, Bd. 32, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 64-72.
 11. Knieja Jolanta, Paprocka-Piotrowska Urszula. 2008. Motywacje studentów neofilologii - od kandydata do absolwenta, [in:] Przegląd Glottodydaktyczny, 26, 159-172.
 12. Knieja Jolanta. 2010. Zur textsortenspezifischen Abgrenzung des Comics, [in:] Bilut-Homplewicz Z./Mac A./Smykała M./Szwed I. (eds.) Text und Stil (Studien zur Text- und Diskursforschung). Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang Verlag, 245-260.
 13. Knieja Jolanta. 2010. O międzyludzkiej komunikacji niejęzykowej, [in:] Knieja J., Zygmunt T., Brzana Ł. (eds.) Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce. Lublin: Wydawnictwo Werset, 337-343.
 14. Knieja Jolanta. 2010. Multimedialität der paraverbalen Ausdrücke im Comic, [in:] Znaniecki Jan, Anna Serwicka-Kapała (eds.) Edukacja dla przyszłości. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 397-420.
 15. Knieja Jolanta 2011. Urbane Graffiti aus textlinguistischer Sicht, [in:] Studien zur Deutschkunde (Studia Niemcoznawcze), t. 47, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 563-574.
 16. Knieja Jolanta. 2012. Graffito als eine urbane Kommunikationsform aus der sprechakttheoretischen Perspektive - Ergebnisse einer Untersuchung, [in:]  Zygmunt T. (ed.) Język, kultura, nauka. Chełm: Wydawnictwo PWSZ, 67-82.
 17. Knieja Jolanta. 2012. Intertextualität in Graffiti, [in:] Grucza F. (Hrsg) Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielfalt und Einheit der Germanistik weltweit. Bd. 16. Frankfurt a. M.:Peter Lang, 93-100.
 18. Knieja Jolanta. 2013. Die Cluster-Struktur des Comics - ein Weg zur Bestimmung des Textsortenmusters,[in:] Brunken O./Giesa F. (eds.) Erzählen im Comic, Bochum: Bachmann Verlag, 129-141.
 19. Knieja Jolanta. 2013. Zur Multimedialität der paraverbalen Ausdrücke in Comics, [in:] Krzysiak L. (ed.) Blickpunkte der Germanistik. Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Didaktik, 101-122.
 20. Knieja Jolanta. 2014. Język obcy jako relewantny element w kształtowaniu dyskursu lekcyjnego, [in:] Wąsikiewicz-Firlej E./Lankiewicz H.A./Szczepaniak-Kozak A. (eds.) Culture and Creativity in Discourse Studies at Foreign Language Pedagogy, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S.Staszica, 239-250.
 21. Knieja Jolanta. 2014. Rozumienie Pracy (Arbeit) przez studentów niemieckich w świetle badań ankietowych, [in:]
  Abramowicz M./Bartmiński J./Bielińska-Gardziel I. (eds.), Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, Vol. 2, Lublin, 93-102.
 22. Augustyn Rafał/Knieja Jolanta. 2014. Kritische Bemerkungen zur deutschen und polnischen Übersetzung der Eigennamen im Comic-Band Asterix en Corse - eine kognitive Perspektive. [in:] Germanica Wratislaviensia, nr 139, Wrocław, 197-212.
 23. Knieja Jolanta. 2014. Eine diachronische Analyse des Lexems ARBEIT - einer der Wege zur Rekonstruktion der kognitiven Definition des Begriffs. [in:] Linguistische Treffen in Wrocław, nr 6, Wrocław, 133-140.
 24. Knieja Jolanta. 2016. PRACA (ARBEIT) we współczesnym języku niemieckim. [in:] Bartmiński J./Brzozowska M./Niebrzegowska-Bartmińska S. (eds.) Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, 3 PRACA, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 361-404.
 25. Knieja Jolanta. 2017. Rozumienie PRACY (ARBEIT) przez studentów niemieckich w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 i 2013 roku - porównanie. [in:] Bielińska-Gardziel I./Brzozowska M./Żywicka B. (eds.) Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 252-263.
 26. Knieja Jolanta. 2020. SPRAWIEDLIWOŚĆ (GERECHTIGKEIT) w języku niemieckim w świetle badań ankietowych. [in:] Żywicka B. (ed.) Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych. Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 235-245.

 Selected reviews / analyses / translations / reports:

 1. (review) Wilhelm Busch: Max & Moritz. Eine Bubengeschichte in 7 Streichen. Einfach getextet mit Übungen und Kommentar von Elżbieta Reymont und Eugeniusz Tomiczek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa/Wrocław 1995. [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 20, 1996, str. 215-217.
 2. (discussion) KAAD - "Myślenie o nowej Europie". Uniwersalizacja cywilizacji czy zachowanie kultur? [w:]  Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, Lublin 6/1996, str. 16.
 3. (review) Ingrid Samel, Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1995, [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 24, 2000, str. 135-139.
 4. (review) Ingrid Samel, Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1995, Językoznawstwo feministyczne w Niemczech, [w:] Bartmiński Jerzy (red): Etnolingwistyka, t. 15, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, str. 248-250.
 5. (review) Kirstin Bührig, Sven F. Sager (Hrsg.) Nonverbale Kommunikation im Gespräch. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 70, Oktober 2005, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, str. 96-97.
 6. (review) Aleksandra Łyp-Bielecka, Verben der Nahrungsaufnahme des Deutschen und des Polnischen. Eine semanto-syntaktische Vergleichsanalyse. Tübingen: Niemeyer  2004. [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, 31, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2007, str. 211 -216.
 7. (review) Ryszard Lipczuk: Geschichte und Gegenwart des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen. Frankfurt: Peter Lang Verlag 2007, [w:] Studien zur Deutschkunde (Studia Niemcoznawcze) XXXIX , 2008, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, str. 453-457.  
 8. (report) Sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego - Wrocław 2007, Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, [w:] Neofilolog.Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 31, Poznań 2005, p. 86-88.
 9. (translation) Barbara Sandig, Tekst w ujęciu teorii prototypów, [in]: Bilut-Homplewicz Zofia/Czachur Waldemar/Smykała Marta (eds.) Lingwistyka tekstu w Niemczech. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009, p. 149-170.
 10. (discussion) 50 lat Fundacji KAAD i 15 lat jej Partnera w Lublinie, [w:] UMCS University News, Lublin 8/2008, p. 16-19.
 11. (report) Lingwistyka Stosowana ma już 10 lat, [in:] UMCS University News, Lublin 11/2012, p. 32-37.
 12. Reports of Applied Linguistics Department [in:] UMCS University News, Lublin, 2015, 2016.
 13. Current reports on the Applied Linguistics Department [in:] UMCS University News

Professional activities:

 • from 1990- a member of the Modern Language Association of Poland: www.poltowneo.org
 • from 1992 - a coordinator of the KAAD foundation (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) - the foundation offers grants for scientific researcher-visits in Germany for scholars and students, a member of the Lublin KAAD Partners Association: www.kaad.de
 • from 2002 - a member of the Polish Association of Germanists  
 • 2002-2010 - the chairperson of the Modern Language Association of Poland, Lublin Division
 • since 2007 - a member of the Modern Language Association of Poland's Executive Board
 • 2010-2016 - the Deputy Chairperson of the Modern Language Association of Poland's Executive Board
 • since 2008 - a member of the International Germanist Association (Internationale Vereinigung für Germanistik) www.ivg.uw.edu.pl
 • since 2008 - a member of the Polish Association of Applied Linguistics
 • since 2009 - an expert in the Ministry of National Education's examination board for teachers’ professional promotion
 • since 2009 - a member of Gesellschaft für Comicforschung (ComFor) www.comicforschung.de
 • since 2017-2019 - an editorial assistant of the Neofilolog journal (www.poltowneo.org)
 • since 2014 - Editor-in-Chief of the scientific journal Lublin Studies in Modern Languages and Literature https://journals.umcs.pl/lsmll/  (SCOPUS)
 • MAJOR AWARDS:  
 • 2019 - MEDAL OF THE NATIONAL EDUCATION COMMISSION
  2022 - PROFESSOR LUDWIK ZABROCKI MEDAL FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENTS FOR POLISH NEOPHILOLOGY