Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Kaczan

Stanowisko
specjalista
Jednostki
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
Telefon
537-54-76
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00


 


 

O sobie

Jestem zatrudniona w "Pracowni Etnolingwistycznej" IFP UMCS, w której znajdują się publikacje etnograficzne i dialektologiczne, teksty folkloru słownego oraz materiały własne pozyskane podczas badań terenowych prowadzonych od lat 70. XX wieku (taśmoteka nagrań).

Pracownia ma w swoich zbiorach także bazę FOLBAS (obejmującą teksty pieśni i wierszy z Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, www.folbas.umcs.lublin.pl), kartotekę kolęd (KarKol) oraz kartotekę Słownika stereotypów i symboli ludowych, w którego opracowaniu uczestniczę.

 


Działalność naukowa

A. Artykuły w czasopismach

1. Hipotezy etymologiczne nazwy jęczmień a językowo-kulturowy obraz tego zboża w polszczyźnie ludowej, LingVaria, nr 1, 2015, s. 171-180. http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/51e1a506-60e8-49e6-abf7-e5e4fba51048

2. Owies w lubelskim Słowniku stereotypów i symboli ludowych [współ. Jerzy Bartmiński], Konteksty. Polska Sztuka Ludowa nr 3-4, 2016, s. 483-493.

3. Językowo-kulturowy obraz pszenicy (Triticum) w języku polskim [współ. Jerzy Bartmiński], Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury 29, 2017, s. 85-110; wersja anglojęzyczna: The linguacultural view of the Polish PSZENICA 'wheat' (Triticum), Ethnolinguistics Issuses in Language and Culture, 29, 2018, s. 89-119. https://journals.umcs.pl/et/article/view/4810

4. Kasztan to drzewo, co ma kasztany. Obraz kasztanowca w polskiej kulturze ludowej, Pismo Folkowe, nr 1-2, 2018, s. 6-11. https://pismofolkowe.pl/artykul/kasztan-to-drzewo-co-ma-kasztany-5108

B. Artykuły w monografiach i tomach zbiorowych

5. Obraz anioła i diabła w przysłowiach i frazeologizmach, [w:] Humanista wobec tradycji i współczesności. Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. Sebastian Wasiuta, Marta Wójcicka, Lublin 2005, s. 71-83.

6. O wartościowaniu kobiety ciężarnej. Zakazy i nakazy związane z ciążą [współ. Magdalena Krasowska], [w:] Humanista wobec tradycji i współczesności. Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. Sebastian Wasiuta, Marta Wójcicka, Lublin 2005, s. 85-100.

7. Obraz anioła w polskich pieśniach ludowych, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, t. 2, red. Jolanta Ługowska, Wrocław 2006, s. 554-562.

8. Pieczywo powszednie i obrzędowe w polskim folklorze, [w:] Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, red. Rastislava Stoliczna, Anna Drożdż, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 251-258.

9. Biała gryka miodem pachnie - obraz gryki w polskiej tradycji ludowej, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy - leksykon - encyklopedia w programie badań porównawczych, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka, Lublin 2018, s. 225-241.

10. Zjedz jęczmień jęczmień! Lecznicze zastosowania zbóż w polskiej tradycji ludowej, [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2018, s. 243-255.

11. Wcoraj jagły, dzisiaj jagły, jak nie ma być człowiek ładny! Zastosowania kaszy jaglanej w polskiej tradycji ludowej, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, red. Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz, Lublin 2018, s. 197-213.

C. Opracowania leksykograficzne

12–13. Hasła w Słowniku stereotypów i symboli ludowych, t. I Kosmos, cz. 3 Meteorologia. Koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2012: Obłok, s. 94-99 [współ. Ewa Pacławska, Anna Tyrpa]; Chmura, s. 100-125 [współ. Ewa Pacławska, Anna Tyrpa].

14-41. Hasła w Słowniku stereotypów i symboli ludowych, t. II Rośliny, cz. 1 Zboża. Koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2017: Zboże, s. 77-114 [współ. Jerzy Bartmiński]; Siew zboża, s. 115-124 [współ. Jerzy Bartmiński]; Żniwa i zwózka zboża, s. 124-136 [współ. Jerzy Bartmiński]; Przepiórka, s. 136-138; Snop wigilijny, s. 138-140; Kłos, s. 141-154 [współ. Jerzy Bartmiński]; Żyto (Secale), s. 199-231 [współ. Jerzy Bartmiński]; Słoma żytnia, s. 231-233; Mąka żytnia, s. 233-234 [współ. Jerzy Bartmiński]; Potrawy i napoje z żyta, s. 234-244 [współ. Jerzy Bartmiński]; Pszenica (Triticum), s. 245-282 [współ. Jerzy Bartmiński]; Otręby pszenne, s. 282-283; Mąka pszenna, s. 283-284 [współ. Jerzy Bartmiński]; Potrawy i napoje z pszenicy, s. 284-298 [współ. Jerzy Bartmiński]; Jęczmień (Hordeum), s. 299-319; Słoma jęczmienna, s. 320; Plewy jęczmienne, s. 320; Mąka jęczmienna, s. 321; Potrawy i napoje z jęczmienia, s. 321-327 [współ. Jerzy Bartmiński]; Owies (Avena), s. 328-357; Słoma owsiana, s. 357-358; Mąka owsiana, s. 358-359; Potrawy i napoje z owsa, s. 359-362 [wpół. Jerzy Bartmiński]; Proso (Panicum), s. 363-379; Potrawy z prosa, s. 379-383 [współ. Jerzy Bartminski]; Gryka (Fagopyrum), s. 384-399; Mąka gryczana, s. 399; Potrawy i napoje z gryki, s. 400-404.

42-43. Hasła w Słowniku stereotypów i symboli ludowych, t. II Rośliny, cz. 2 Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe. Koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2018: Brukiew, s. 200-211; Rzepak, s. 483-487.

44-48. Hasła w Słowniku stereotypów i symboli ludowych, t. II Rośliny, cz. 3 Kwiaty. Koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2019: Narcyz, s. 172-175; Pierwiosnek, s. 189-193; Piwonia, s. 194-200; Stokrotka, s. 243-249; Tulipan, s. 252-256. 

49. Hasło w Słowniku stereotypów i symboli ludowych, t. II Rośliny, cz. 5 Drzewa owocowe i iglaste. Koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2020: Modrzew, s. 293-299. 

 

D. Teksty materiałowe

50. Diabeł w ludowych wierzeniach i opowieściach, „Twórczość Ludowa” nr 1/2, 2003, s. 11-14. http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=29020&from=publication

E. Recenzje i omówienia

51. Kolejna praca o językowym obrazie świata [Jan Kajfosz, Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn: „Proprint” 2001, 159 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 15, 2003, s. 263-265.

52. Dwie semantyki prototypu [Georges Kleiber, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, tłum. Bronisława Ligara, Kraków: Universitas 2003, 203 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 17, 2005, s. 329-331.

53. Nazwy istot demonicznych w gwarach polskich [Renata Dźwigoł, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004, 224 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 18, 2006, s. 369-371.

54. Indoeuropejczycy – krzewiciele rolnictwa w Europie [Krzysztof Tomasz Witczak, Indoeuropejskie nazwy zbóż, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, 159 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 19, 2007, s. 273-275.

55. Obraz zwierząt we frazeologii góralskiej [Maciej Rak, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym), Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” 2007, 256 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 21, 2009, s. 303-305.