Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Kaczan

Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA
Telefon
537-54-76
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00


pokój 114, Stara Humanistyka


 


 

O sobie

Jestem zatrudniona w "Pracowni Etnolingwistycznej im. Jerzego Bartmińskiego". Znajdują się w niej publikacje dialektologiczne i etnograficzne, teksty folkloru oraz materiały własne pozyskane podczas badań terenowych prowadzonych od lat 70. XX wieku, a zainicjowanych przez prof. Jerzego Bartmińskiego.

Pracownia ma w swoich zbiorach także bazę FOLBAS (obejmującą teksty pieśni i wierszy z Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, www.folbas.umcs.lublin.pl), kartotekę kolęd (KarKol) oraz kartotekę Słownika stereotypów i symboli ludowych, którego redaktorem jest Jerzy Bartmiński oraz Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska.

 


Działalność naukowa

A. Artykuły w czasopismach

1. Hipotezy etymologiczne nazwy jęczmień a językowo-kulturowy obraz tego zboża w polszczyźnie ludowej, LingVaria, nr 1, 2015, s. 171-180.

2. Owies w lubelskim Słowniku stereotypów i symboli ludowych [współ. Jerzy Bartmiński], Konteksty. Polska Sztuka Ludowa nr 3-4, 2016, s. 483-493.

3. Językowo-kulturowy obraz pszenicy (Triticum) w języku polskim [współ. Jerzy Bartmiński], Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury 29, 2017, s. 85-110; wersja anglojęzyczna: The linguacultural view of the Polish PSZENICA 'wheat' (Triticum), Ethnolinguistics Issuses in Language and Culture, 29, 2018, s. 89-119.

4. Kasztan to drzewo, co ma kasztany. Obraz kasztanowca w polskiej kulturze ludowej, Pismo Folkowe, nr 1-2, 2018, s. 6-11.

B. Artykuły w monografiach i tomach zbiorowych

5. Obraz anioła i diabła w przysłowiach i frazeologizmach, [w:] Humanista wobec tradycji i współczesności. Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. Sebastian Wasiuta, Marta Wójcicka, Lublin 2005, s. 71-83.

6. O wartościowaniu kobiety ciężarnej. Zakazy i nakazy związane z ciążą [współ. Magdalena Krasowska], [w:] Humanista wobec tradycji i współczesności. Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. Sebastian Wasiuta, Marta Wójcicka, Lublin 2005, s. 85-100.

7. Obraz anioła w polskich pieśniach ludowych, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, t. 2, red. Jolanta Ługowska, Wrocław 2006, s. 554-562.

8. Pieczywo powszednie i obrzędowe w polskim folklorze, [w:] Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, red. Rastislava Stoliczna, Anna Drożdż, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 251-258.

9. Biała gryka miodem pachnie - obraz gryki w polskiej tradycji ludowej, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy - leksykon - encyklopedia w programie badań porównawczych, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka, Lublin 2018, s. 225-241.

10. Zjedz jęczmień jęczmień! Lecznicze zastosowania zbóż w polskiej tradycji ludowej, [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2018, s. 243-255.

11. Wcoraj jagły, dzisiaj jagły, jak nie ma być człowiek ładny! Zastosowania kaszy jaglanej w polskiej tradycji ludowej, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, red. Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz, Lublin 2018, s. 197-213.

12. Co w trawie piszczy.” Trawa w polskim ludowym obrazie świata, [w:] I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t 2 Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej, red. Ewa Białek, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin 2022, s. 159-172.

C. Hasła w Słowniku stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i redakcja: Jerzy Bartmiński, zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

13–14. t. I Kosmos, cz. 3 Meteorologia, Lublin 2012:

Obłok, s. 94-99 [współ. Ewa Pacławska, Anna Tyrpa]; Chmura, s. 100-125 [współ. Ewa Pacławska, Anna Tyrpa].

15-42. t. II Rośliny, cz. 1 Zboża, Lublin 2017:

Zboże, s. 77-114 [współ. Jerzy Bartmiński]; Siew zboża, s. 115-124 [współ. Jerzy Bartmiński]; Żniwa i zwózka zboża, s. 124-136 [współ. Jerzy Bartmiński]; Przepiórka, s. 136-138; Snop wigilijny, s. 138-140;

Kłos, s. 141-154 [współ. Jerzy Bartmiński];

Żyto (Secale), s. 199-231 [współ. Jerzy Bartmiński]; Słoma żytnia, s. 231-233; Mąka żytnia, s. 233-234 [współ. Jerzy Bartmiński]; Potrawy i napoje z żyta, s. 234-244 [współ. Jerzy Bartmiński];

Pszenica (Triticum), s. 245-282 [współ. Jerzy Bartmiński]; Otręby pszenne, s. 282-283; Mąka pszenna, s. 283-284 [współ. Jerzy Bartmiński]; Potrawy i napoje z pszenicy, s. 284-298 [współ. Jerzy Bartmiński];

Jęczmień (Hordeum), s. 299-319; Słoma jęczmienna, s. 320; Plewy jęczmienne, s. 320; Mąka jęczmienna, s. 321; Potrawy i napoje z jęczmienia, s. 321-327 [współ. Jerzy Bartmiński];

Owies (Avena), s. 328-357; Słoma owsiana, s. 357-358; Mąka owsiana, s. 358-359; Potrawy i napoje z owsa, s. 359-362 [wpół. Jerzy Bartmiński];

Proso (Panicum), s. 363-379; Potrawy z prosa, s. 379-383 [współ. Jerzy Bartmiński];

Gryka (Fagopyrum), s. 384-399; Mąka gryczana, s. 399; Potrawy i napoje z gryki, s. 400-404.

43-44. t. II Rośliny, cz. 2 Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, Lublin 2018:

Brukiew, s. 200-211; Rzepak, s. 483-487.

45-49. t. II Rośliny, cz. 3 Kwiaty, Lublin 2019:

Narcyz, s. 172-175; Pierwiosnek, s. 189-193; Piwonia, s. 194-200; Stokrotka, s. 243-249; Tulipan, s. 252-256. 

50.  t. II Rośliny, cz. 5 Drzewa owocowe i iglaste, Lublin 2020: 

Modrzew, s. 293-299. 

51-57. t. II Rośliny, cz. 6 Drzewa liściste, Lublin 2021: 

Grab, s. 188-194; Kasztan, s. 249-255; Klon, s. 256-266; Lipa, s. 267-297; Lipowe łyko, s. 297-300; Lipowy most, s. 300; Wiąz, s. 351-355.  

58-59. t. II Rośliny, cz. 7 Krzewy i krzewinki, Lublin 2022:

Jaśmin, s. 136-139Żurawina, s. 295-297.

D. Teksty materiałowe

60. Diabeł w ludowych wierzeniach i opowieściach, „Twórczość Ludowa” nr 1/2, 2003, s. 11-14.

E. Recenzje i omówienia

61. Kolejna praca o językowym obrazie świata [Jan Kajfosz, Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn: „Proprint” 2001, 159 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 15, 2003, s. 263-265.

62. Dwie semantyki prototypu [Georges Kleiber, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, tłum. Bronisława Ligara, Kraków: Universitas 2003, 203 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 17, 2005, s. 329-331.

63. Nazwy istot demonicznych w gwarach polskich [Renata Dźwigoł, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004, 224 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 18, 2006, s. 369-371.

64. Indoeuropejczycy – krzewiciele rolnictwa w Europie [Krzysztof Tomasz Witczak, Indoeuropejskie nazwy zbóż, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, 159 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 19, 2007, s. 273-275.

65. Obraz zwierząt we frazeologii góralskiej [Maciej Rak, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym), Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” 2007, 256 ss.], „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 21, 2009, s. 303-305.

F. Granty badawcze

1. „Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny”, grant NPRH,  (charakter udziału: wykonawca).

2. Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechyfinansowany przez NAWA w ramach programu „Promocja Języka Polskiego”, (charakter udziału: wykonawca).

3. „Świat zwierząt w polszczyźnie ludowej i potocznej. Słownik etnolingwistyczny”, grant NPRH, (charakter udziału: wykonawca).