Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Kaczan

Stanowisko
specjalista
Jednostki
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
Telefon
537-54-76
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Stara Humanistyka, pokój 114


środa 9.00-10.00


czwartek 13.00-14.00

O sobie

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 

2009 - doktorat na podstawie rozprawy Zboża w ludowym i potocznym językowym obrazie świata Polaków; promotor - prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

2001 - magisterium Obraz anioła i diabła w polszczyźnie ludowej i potocznej; promotor - prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

15 X 2008 - 30 IX 2019 zatrudniona w Pracowni "Archiwum Etnolingwistyczne" na etacie administracyjnym; 1 X 2017 - 30 IX 2019 kierownik Pracowni

praca w Zespole Etnolingwistycznym przygotowującym kolejne tomy Słownika stereotypów i symboli ludowych, koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński, z-ca red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska


Działalność naukowa

HASŁA

 w Słowniku stereotypów i symboli ludowych

t. II Rośliny, cz. 3 Kwiaty, Lublin 2019

 1. Narcyz, s. 172-175.
 2. Pierwiosnek, s. 189-193.
 3. Piwonia, s. 194-200.
 4. Stokrotka, s. 243-249
 5. Tulipan, s. 252-256. 

t. II Rośliny, cz. 2 Warzywa, przyprawy i rośliny przemysłowe, Lublin 2018

 1. Brukiew, s. 200-211.
 2. Rzepak, s. 483-487.

t. II Rośliny, cz. 1 Zboża, Lublin 2017

 1. Jęczmień (Hordeum), s. 299-319.
 2. Owies (Avena), s. 328-357.
 3. Proso (Panicum), s. 363-379.
 4. Gryka (Fagopyrum), s. 384-399.
 5. Przepiórka, s. 136-138.
 6. Snop wigilijny, s. 138-140.
 7. Słoma żytnia, s. 231-233.
 8. Otręby pszenne, s. 282-283.
 9. Słoma jęczmienna, s. 320.
 10. Plewy jęczmienne, s. 320.
 11. Mąka jęczmienna, s. 321.
 12. Słoma owsiana, s. 357-358.
 13. Mąka owsiana, s. 358-359.
 14. Mąka gryczana, s. 399.
 • hasła współautorskie z Jerzym Bartmińskim
  1. Zboże, s. 77-114.
  2. Kłos, s. 141-154.
  3. Mąka żytnia, s. 233-234.
  4. Potrawy i napoje z żyta, s. 234-244.
  5. Pszenica (Triticum), s. 245-282.
  6. Mąka pszenna, s. 283-284.
  7. Potrawy i napoje z pszenicy, s. 284-298.
  8. Potrawy i napoje z jęczmienia, s. 321-327.
  9. Potrawy i napoje z owsa, s. 359-362.
  10. Potrawy i napoje z gryki, s. 400-404.
  11. Potrawy z prosa, s. 379-383.

t. I Kosmos, cz. 3 Meteorologia, Lublin 2012

 1. Obłok, s. 94-99 (współ. Ewa Pacławska, Anna Tyrpa)
 2. Chmura, s. 100-125 (współ. Ewa Pacławska, Anna Tyrpa).

TEKSTY W CZASOPISMACH

 1. Hipotezy etymologiczne nazwy jęczmień a językowo-kulturowy obraz tego zboża w polszczyźnie ludowej, "LingVaria" X, 2015, s. 171-180.
 2. Owies w lubelskim "Słowniku stereotypów i symboli ludowych", [współautor: J. Bartmiński], "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" nr 3-4, 2016, s. 483-493.
 3. Językowo-kulturowy obraz pszenicy (Triticum) w języku polskim, [współautor: J. Bartmiński], "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury" 29, 2017, s. 85-110; wersja anglojęzyczna: The linguacultural view of the Polish PSZENICA 'wheat' (Triticum), "Ethnolinguistics Issuses in Language and Culture", 29, 2018, s. 89-119.
 4. "Kasztan to drzewo, co ma kasztany". Obraz kasztanowca w polskiej kulturze ludowej, "Pismo Folkowe", 1-2, 2018, s. 6-11.

ARTYKUŁY W MONOGRAFIACH

 1. Obraz anioła i diabła w przysłowiach i frazeologizmach, [w:] Humanista wobec tradycji i współczesności. Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. Sebastian Wasiuta, Marta Wójcicka, Lublin 2005, s. 71-83.
 2. O wartościowaniu kobiety ciężarnej. Zakazy i nakazy związane z ciążą [współautor: Magdalena Krasowska], [w:] Humanista wobec tradycji i współczesności. Prace z etnolingwistyki i logopedii, red. Sebastian Wasiuta, Marta Wójcicka, Lublin 2005, s. 85-100.
 3. Obraz anioła w polskich pieśniach ludowych, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, t. 2, red. Jolanta Ługowska, Wrocław 2006, s. 554-562.
 4. Pieczywo powszednie i obrzędowe w polskim folklorze, [w:] Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, red. Rastislava Stoliczna, Anna Drożdż, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 251-258.
 5. "Biała gryka miodem pachnie" - obraz gryki w polskiej tradycji ludowej, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy - leksykon - encyklopedia w programie badań porównawczych, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka, Lublin 2018, s. 225-241.
 6. "Zjedz jęczmień jęczmień"! Lecznicze zastosowania zbóż w polskiej tradycji ludowej, [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. Justyna Żychlińska, Anetta Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2018, s. 243-255.
 7. "Wcoraj jagły, dzisiaj jagły, jak nie ma być człowiek ładny!" Zastosowania kaszy jaglanej w polskiej tradycji ludowej, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, red. Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz, Lublin 2018, s. 197-213.

TEKSTY MATERIAŁOWE

 1.   Diabeł w ludowych wierzeniach i opowieściach, „Twórczość Ludowa” nr 1/2, 2003, s. 11-14.

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1.  Kolejna praca o językowym obrazie świata, [Jan Kajfosz, Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn: „Proprint” 2001, 159 ss.] – „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 15, 2003, s. 263-265.
 2. Dwie semantyki prototypu, [Georges Kleiber, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, tłum. Bronisława Ligara, Kraków: Universitas 2003, 203 ss.] – „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 17, 2005, s. 329-331.
 3. Nazwy istot demonicznych w gwarach polskich, [Renata Dźwigoł, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2004, 224 ss.] – „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 18, 2006, s. 369-371.
 4. Indoeuropejczycy – krzewiciele rolnictwa w Europie, [Krzysztof Tomasz Witczak, Indoeuropejskie nazwy zbóż, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, 159 ss.] – „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 19, 2007, s. 273-275.
 5. Obraz zwierząt we frazeologii góralskiej, [Maciej Rak, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym), Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” 2007, 256 ss.] – „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 21, 2009, s. 303-305.