PRACOWNIA ETNOLINGWISTYCZNA IM. JERZEGO BARTMIŃSKIEGO

Adres

Pracownia Etnolingwistyczna im. Jerzego Bartmińskiego, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 (pokoje 113, 114), 20-031 Lublin

Kontakt

tel. (081) 537 51 84, 537 54 76

Strona WWW

www.pe.umcs.pl

Opis

Pracownia Etnolingwistyczna im. Jerzego Bartmińskiego to miejsce, w którym są gromadzone, opracowywane i udostępniane materiały dotyczące polskiej kultury ludowej. W naszych zbiorach znajdują się m.in.: taśmoteka nagrań terenowych (głównie z terenu Lubelszczyzny i południowo-wschodniej Polski), kartoteka kolęd (KarKol), baza Folbas (obejmująca teksty pieśni i wierszy z Dzieł wszystkich Oskara Kolberga) oraz kartoteka Słownika stereotypów i symboli ludowych – najważniejszego przedsięwzięcia realizowanego w Pracowni.

Obraz Włodzimierza Dębskiego znajdujący się w Pracowni Etnolingwistycznej
im. Jerzego Bartmińskiego