Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Przemysław Wiatr

dr Przemysław Wiatr
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII MEDIÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 (pokój 552 lub 551):


wtorki - 10-50-11.20
środy - 13.00-14.30

O sobie

Swoje zainteresowania skupia na problematyce mediologicznie zorientowanej filozofii (szczególnie w kontekście relacji media - polityka) oraz filozoficznych ujęciach znaczenia technologii dla współczesnej kultury (polityki, sztuki, nauki). Tłumacz i badacz twórczości Viléma Flussera. Zainteresowany także współczesną kulturą wizualną i popularną (zwłaszcza filmem). Współtwóca i współgospodarz audycji radiowej - "Profesura i popkultura" - nadawanej w lubelskim Radiu Centrum (98,2 FM) oraz Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Profesura i Popkultura w kinie CSK".


Działalność naukowa

(pełne zestawienie publikacji)

(profil na academia.edu)

KSIĄŻKI

Autorskie:
W cieniu posthistorii - wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018 (seria "Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej"). (Online)

Tłumaczenia:
V. Flusser, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przełożył i posłowiem opatrzył P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018. 

Pod redakcją:
Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym, red. P. Wiatr i M. Sanakiewicz, Projekt:Media, Lublin 2021. (Online).

ARTYKUŁY

Autorskie:
W poszukiwaniu Innego – Vilém Flusser i życie dialogiczne, [w:] Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym, red. P. Wiatr i M. Sanakiewicz, Projekt:Media, Lublin 2021, s. 70-96. (Online)

Siegfried Zielinski - archeolog i wariantolog mediów, "Dialogi Polityczne", nr 29/2020. (Online)

Od filozofii designu do fenomenologii gestów. Vilém Flusser o tym, jak się rzeczy mają, ''Przegląd Kulturoznawczy'', nr 1(43)/2020, s. 27-42. (Online).

Between Literature and Philosophy – Vilém Flusser’s Nomadic Games, ''Santa Barbara Portuguese Studies'', vol. 4/2020. (Online).

Zamieszkując słowo. Z filozofii pisma (i mowy), czyli rzecz o rozpadającym się domostwie, [w:] Tam, gdzie ciebie nie ma, red. J. Wijas, katalog wystawy, TRAFOstacja Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2019. (Online).

In search of the Other – Vilém Flusser and dialogical life, ''Flusser Studies'', vol. 27/2019. (Online).

Filozofia kultury "po Bogu" - o powrocie do człowieka i transcendencji raz jeszcze, [w:] V. Flusser, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przełożył i posłowiem opatrzył P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018, s. 387-405. (Online)

Społeczeństwo demokratyczno-liberalne w dobie informacjonizmu - wybrane problemy, [w:] Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, red. W. Bulira, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 283-296. (Online)

Viléma Flussera filozofia obrazu technicznego, [w:] Widzialność wyzwolona, red. A. Gwóźdź przy współpracy N. Gruenpeter, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018. (Online)

Magia zaprogramowana, czyli Vilém Flusser o fotografii, [w:] Fotografia w czasie, czas w fotografii, red. M.A. Długosz i M. Suchodolska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 206-224. (Online)

Dialektyka komunikacji: dyskurs i dialog. Viléma Flussera komunikologiczna diagnoza polityki, "Kultura-Media-Teologia", nr 2(21)/2015, s. 39-51. (Online).

Vilém Flusser o komunikacji - wybrane zagadnienia, "Lingua ac Communitas", nr 25/2015, s. 149-164. (Online)

Vilém Flusser - komunikologia, "Kultura Współczesna", nr 2(82)/2014, s. 149-160. (Online)

Tłumaczenia:

V. Flusser, Metafory światła, przeł. P. Wiatr, "Aspiracje", nr 3(65)/2021, s. 91-95. (Online)

V. Flusser, Papieże, przeł. P. Wiatr, "Aspiracje", nr 2(64)/2021, s. 90-93. (Online)

V. Flusser, Sztuka życia, przeł. P. Wiatr, "Aspiracje", nr 2(64)/2021, s. 94-97. (Online).

V. Flusser, Pożegnanie z literaturą, przeł. P. Wiatr, [w:] Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym, red. P. Wiatr i M. Sanakiewicz, Projekt:Media, Lublin 2021, s. 17-21. (Online).

V. Flusser, Architektura przyszłości, przeł. P. Wiatr, "Kultura Współczesna", nr 4(92)2016, s. 183-186. (Online).

V. Flusser, Etyka w projektowaniu przemysłowym?, przeł. P. Wiatr, "Kultura Współczesna", nr 4(92)2016, 187-189. (Online).

V. Flusser, O terminie "design", przeł. P. Wiatr, "Kultura Współczesna", nr 4(92)2016, s. 190-194. (Online).

MEDIA

Promocja książki W cieniu posthistorii - wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera (Dom słów, 6 marca 2019 r.). (Online).