Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Przemysław Wiatr

dr Przemysław Wiatr
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII MEDIÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 (pokój 221):


czwartek - godz. 10.45 - 12.45

O sobie

Absolwent filozofii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (UMCS). Swoje zainteresowania skupia na problemach teorii mediów (szczególnie w kontekście kultury wizualnej i popularnej) oraz filozoficznych ujęciach znaczenia technologii dla współczesnej kultury (polityki, sztuki, nauki). Popularyzator myśli i tłumacz prac Viléma Flussera. Współgospodarz audycji radiowej - "Profesura i popkultura" - nadawanej w lubelskim Radiu Centrum (98,2 FM).


Działalność naukowa

(Pełne zestawienie publikacji)

KSIĄŻKI

Autorskie:
W cieniu posthistorii - wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018 (seria "Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej").

Tłumaczenia:
V. Flusser, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przełożył i posłowiem opatrzył P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018. 

ARTYKUŁY

Between Literature and Philosophy – Vilém Flusser’s Nomadic Games, ''Santa Barbara Portuguese Studies'' vol. 4/2020. (Online).

In search of the Other – Vilém Flusser and dialogical life, ''Flusser Studies'' nr 27 (2019). (Online).

Filozofia kultury "po Bogu" - o powrocie do człowieka i transcendencji raz jeszcze, [w:] V. Flusser, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przełożył i posłowiem opatrzył P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018, s. 387-405.

Społeczeństwo demokratyczno-liberalne w dobie informacjonizmu - wybrane problemy, [w:] Granice teorii polityki. Świat zachodni w stanie zagrożenia, red. W. Bulira, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 283-296.

Viléma Flussera filozofia obrazu technicznego, [w:] Widzialność wyzwolona, red. A. Gwóźdź przy współpracy N. Gruenpeter, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018. (Online)

Dialektyka komunikacji: dyskurs i dialog. Viléma Flussera komunikologiczna diagnoza polityki, "Kultura-Media-Teologia" nr 2(21)/2015, s. 39-51. (Online).

Vilém Flusser - komunikologia, "Kultura Współczesna" nr 2(82)/2014, s. 149-160. (Online)

Tłumaczenia:
V. Flusser, Architektura przyszłości, przeł. P. Wiatr, "Kultura Współczesna" nr 4(92)2016, s. 183-186. (Online).

V. Flusser, Etyka w projektowaniu przemysłowym?, przeł. P. Wiatr, "Kultura Współczesna" nr 4(92)2016, 187-189. (Online).

V. Flusser, O terminie "design", przeł. P. Wiatr, "Kultura Współczesna" nr 4(92)2016, s. 190-194. (Online).

MEDIA

Promocja książki W cieniu posthistorii - wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera (Dom słów, 6 marca 2019 r.). (Online).