„Poranek z Innowacją” - UMCS dla przedsiębiorców

„Poranek z Innowacją” to nowy cykl spotkań naukowców z przedsiębiorcami organizowany przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS. Głównym celem inicjatywy jest zawiązanie bliższej współpracy na linii nauka-biznes poprzez kameralne spotkania i rozmowy B2B. Moderatorem spotkań i stałym wsparciem będą pracownicy Centrum Innowacji.

UMCS aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu, biorąc udział w licznych projektach i konsorcjach B+R dzięki czemu znacząco przyczynia się zarówno do komercjalizacji badań naukowych, jak również wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i tym samym rozwoju firm.

W styczniu 2016 r. planowane są spotkania z przedsiębiorcami branż: metalowej, spożywczej, biotechnologicznej oraz IT.

Osoby zainteresowane takimi spotkaniami proszone są o kontakt z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS. Organizator spotkań: mgr Wirginia Gieryng-Cieplak, tel. 81-537-55-40, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl

Zapraszamy do współpracy!

    Aktualności

    Data dodania
    14 grudnia 2015