Date of the conference: 21–25 June, 2021

Date of the study tour of Conrad's Polish footprints: 25-30 June, 2021

Circular II will be sent in September 2020 to those who declare their participation in the conference. It will inform mainly about financial rules of the conference and principles for abstract submission.


List Informacyjny nr 2 zostanie wysłany we wrześniu 2020 r. do osób, które zadeklarują swe uczestnictwo w konferencji. Będzie zawierał informacje przede wszystkim o finansowych zasadach konferencji oraz zasadach dotyczących nadesłania streszczeń referatów do wygłoszenia.

    Author
    Redakcja UMCS

    Follow UMCS: