THE MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY –
COLUMBIA UNIVERSITY PRESS CONRAD PROJECT

CALL FOR PAPERS

CONRAD'S POLISH FOOTPRINTS.
SEVENTH INTERNATIONAL JOSEPH CONRAD CONFERENCE
AT MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY, LUBLIN, POLAND

Date of the conference: 20–24 June, 2022
Date of the study tour of Conrad's Polish footprints: 24–29 June, 2022
Place: Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland
Address: Institute of Modern Languages and Literatures, Maria Curie-Skłodowska University Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, Poland
e-mail: conradconference@poczta.umcs.lublin.pl
web: www.conradcentre.umcs.eu

CIRCULAR I

The Centre for Conrad Studies, Institute of Modern Languages and Literatures, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland, will have the honour and pleasure of hosting its Seventh International Joseph Conrad Conference between June 20 and 24, 2022. Conradians and students and lovers of Conrad are heartily invited to attend.

The scholarly proceedings (in English) will consist of papers on various aspects of Joseph Conrad's life and works, and related themes, including Conrad’s Polish and East-Central European contexts. Select papers from the conference will appear in two peer-reviewed volumes of the series Conrad: Eastern and Western Perspectives, published by Maria Curie-Skłodowska University Lublin and Columbia University Press New York.

From 24 to 29 June, following the conference, we plan a study tour of Conrad's Polish footprints, taking in Lublin, Cracow, Zakopane, and Warsaw.

Please send a declaration of your intended participation in the conference (either with or without a contributed paper) to the conference e-mail address. If you know any academics who might have an interest in our conference, please encourage them to respond.

Lublin, December 2020

Anne Mydla
Conference Secretary


LIST INFORMACYJNY nr 1

Zespół Studiów Conradoznawczych Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt i przyjemność zorganizowania siódmej międzynarodowej konferencji conradowskiej w dniach 20–24 czerwca 2022 r. Zapraszamy do udziału badaczy i miłośników twórczości Conrada.

Na konferencji przedstawione zostaną referaty naukowe (w języku angielskim) dotyczące rozmaitych aspektów życia i twórczości Josepha Conrada i spraw z nimi związanych (konteksty polskie i środkowo-wschodnioeuropejskie Conrada należeć będą do głównych tematów konferencji). Wybrane referaty zostaną opublikowane w dwu recenzowanych tomach serii Conrad: Eastern and Western Perspectives, publikowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Columbia University Press w Nowym Jorku.

Po konferencji, w dniach 24–29 czerwca 2022 r., odbędzie się wyjazd studyjny polskimi śladami Conrada, obejmujący Lublin, Zakopane, Kraków i Warszawę.

Proszę przysłać deklarację uczestnictwa (z referatem lub bez referatu) na adres e-mailowy konferencji. Jeżeli znają Państwo osoby zainteresowane uczestnictwem w naszej konferencji, proszę o zachęcenie ich do skontaktowania się.

Lublin, grudzień 2020 r.

Anne Mydla
Sekretarz konferencji

    Author
    Redakcja UMCS

    Follow UMCS: