THE MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY –
COLUMBIA UNIVERSITY PRESS CONRAD PROJECT

CALL FOR PAPERS

CONRAD'S POLISH FOOTPRINTS.
SEVENTH INTERNATIONAL JOSEPH CONRAD CONFERENCE
AT MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY, LUBLIN, POLAND

Date of the conference: 21–25 June, 2021
Date of the study tour of Conrad's Polish footprints: 25-30 June, 2021

Place: Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

Address: Dr. Hab. Katarzyna Sokołowska (conference secretary)
Centre for Conrad Studies, Institute of Modern Languages and Literatures
Maria Curie-Skłodowska University
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
Poland
phone: (48)-(81)537-26-34; (48)-(81)537–26-33
e-mail: conradconference2021@poczta.umcs.lublin.pl 
web: www.conradcentre.umcs.eu

CIRCULAR I

The Centre for Conrad Studies, Institute of Modern Languages and Literatures, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland, will have the honour and pleasure of hosting its Seventh International Joseph Conrad Conference between June 21 and 25, 2021. Conradians and students and lovers of Conrad are heartily invited to attend.
The scholarly proceedings (in English) will consist of papers on various aspects of Joseph Conrad's life and works, and related themes, including Conrad’s Polish and East-Central European contexts. Select papers from the conference will appear in two peer-reviewed volumes of the series Conrad: Eastern and Western Perspectives, published by Maria Curie-Skłodowska University Lublin and Columbia University Press New York.
From 25 to 30 June, following the conference, we plan a study tour of Conrad's Polish footprints, taking in Lublin, Cracow, Zakopane, and Warsaw.
Please send a declaration of your intended participation in the conference (either with or without a contributed paper) to the conference e-mail address. If you know any academics who might have an interest in our conference, please encourage them to respond.
Circular II will be sent in September 2020 to those who declare their participation in the conference. It will inform mainly about financial rules of the conference and principles for abstract submission.

Lublin, January 2020

Conference Secretary

Dr. Hab. Katarzyna Sokołowska


 

LIST INFORMACYJNY nr 1

Zespół Studiów Conradoznawczych Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt i przyjemność zorganizowania siódmej międzynarodowej konferencji conradowskiej w dniach 21-25 czerwca 2021r. Zapraszamy do udziału badaczy i miłośników twórczości Conrada.

Na konferencji przedstawione zostaną referaty naukowe (w języku angielskim) dotyczące rozmaitych aspektów życia i twórczości Josepha Conrada i spraw z nimi związanych (konteksty polskie i środkowo-wschodnioeuropejskie Conrada należeć będą do głównych tematów konferencji). Wybrane referaty zostaną opublikowane w dwu recenzowanych tomach serii Conrad: Eastern and Western Perspectives, publikowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Columbia University Press w Nowym Jorku.

Po konferencji, w dniach 25-30 czerwca 2021r., odbędzie się wyjazd studyjny polskimi śladami Conrada, obejmujący Lublin, Zakopane, Kraków i Warszawę.

Proszę przysłać deklarację uczestnictwa (z referatem lub bez referatu) na adres e-mailowy konferencji. Jeżeli znają Państwo osoby zainteresowane uczestnictwem w naszej konferencji, proszę o zachęcenie ich do skontaktowania się.
List Informacyjny nr 2 zostanie wysłany we wrześniu 2020r. do osób, które zadeklarują swe uczestnictwo w konferencji. Będzie zawierał informacje przede wszystkim o finansowych zasadach konferencji oraz zasadach dotyczących nadesłania streszczeń referatów do wygłoszenia.

Lublin, styczeń 2020 r.

Dr hab. Katarzyna Sokołowska
Sekretarz konferencji

    Author
    Redakcja UMCS

    Follow UMCS:
    You can find us here:
    International Student Office International Student Office