Prof. Dr. Hab. Wiesław Krajka
Centre for Conrad Studies, English Department
Maria Curie-Skłodowska University
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
Poland

e-mail: wiesław.krajka@poczta.umcs.lublin.pl 
fax: (48)-(81)537-5279
phone: (48)-(81)537-2634
web: www.conradcentre.umcs.eu 

    Author
    Redakcja UMCS

    Follow UMCS: