Environmental Monitoring of Central Roztocze

 

Monitoring of the natural environment of the Central Roztocze, carried out at the Roztocze Scientific Station of the Maria Curie-Skłodowska University in Guciów near Zwierzyniec, as part of the Department of Hydrology and Climatology (coordinated by dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS): 

 • registration of weather elements on the basis of an automatic meteorological station;
 • measurements of water run-off and soil washout from 5 fields of different use;
 • collecting water samples from precipitation to measure chemical composition;
 • automatic recording of water levels using Thalimedes OTT recorders in 10 sites on the upper Wieprz and Szum rivers and their tributaries with water sampling to determine fluvial transport.

Selected publications:

 • Chmiel S., Hałas S., Pieńkos T., Głowacki S., Maciejewska E., Polkowska Ż., Sposób J., Trembaczowski A., 2015: COemission to the atmosphere from carbonate waters: the study case of the Lublin Upland and Roztocze regions. Ecological Chemistry and Engineering. Vol. 22/4, 499-511.
 • Demczuk P., Stępniewski K., Rodzik J., 2016; Zmienność i zróżnicowanie opadu i transportu eolicznego w Guciowie (Roztocze Środkowe) w latach 1997-2010. [w:] J. Święchowicz, A. Michno (red.) Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. IGiGP UJ, Kraków, 211-230.
 • Pidek I.A., Żuraw B., Stępniewski K., Maciejewska E., Rodzik J., 2015; Monitoring pyłkowy jako narzędzie do interpretacji zmian krajobrazu i klimatu Roztocza. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 16, 57-65.
 • Rodzik J., Stępniewski K., 2009; Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS w Guciowie – program badawczy i jego realizacja. [w:] Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin-Guciów, 9-12 września 2009, 73-81.
 • Stępniewski K., 2018: Longitudinal variability of runoff and fluvial transport in the Upper Wieprz River (in the Central Roztocze Region). Acta Sci. Pol. Form. Cir. 17.1 (2018), 205-216.
 • Stępniewski K., Demczuk P., Rodzik J., Siwek K., 2010; Związki między opadem deszczu a spływem powierzchniowym i spłukiwaniem gleby na poletkach doświadczalnych o różnym użytkowaniu (Guciów – Roztocze Środkowe). Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 45, WUW, 229-241
 • Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Sulborska A., Żuraw B., Dmitruk M., Stępniewski K., Pogorzelec M., Voloshchuk K., 2017; Assessment of Salix spp. pollen availability to insects based on aerobiological investigations. Acta Agrobot. 70(2), 1717.

 

System of experimental fields in the Roztocze Scientific Station in Guciów - meteorological station in the background (photo: J. Rodzik) 
Field measurements of physicochemical properties of water from Kryniczanka River in the Dominikówka by M.Sc. Ewa Maciejewska (photo: K. Stępniewski)
Wieprz River flow measurement in Guciów by K. Stępniewski M.Sc. (photo: E. Maciejewska)

  Follow UMCS: