Zapisy

Zapisy prowadzone są w fomie elektronicznej za pomocą poniższego formularza do 16 lutego.

Zapisy na kurs języka portugalskiego - semestr letni 2017/18

Podstawowy
Średniozaawansowany
Zaawansowany
Uczeń / student / doktorant
Osoba pracująca
Inny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMCS w Lublinie, z siedzibą pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w celu rekrutacji na kursy języka portugalskiego. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody (zgodnie z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).