Egzamin CAPLE

Centrum Języka Portugalskiego/Camões w Lublinie
od 2009 r. posiada akredytację do przeprowadzania

oficjalnych egzaminów z języka portugalskiego w wersji europejskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:
CAPLE