Ostatnia aktualizacja
24.05.2017

Zamówienia publiczne

Zamówienia z dziedziny nauki

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

1493/2017/DOP-z

Ogłoszony
23.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

PUB/49-2017/DOP-z

Ogłoszony
23.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

PUB/48-2017/DOP-z

Ogłoszony
23.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

1477/2017/DOP-z

Ogłoszony
22.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

1431/2017/DOP-z

Ogłoszony
22.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

1510/2017/DOP-z

Ogłoszony
19.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UMCS w Lublinie

PUB/53-2017/DOP-a

Ogłoszony
17.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

1411/2017/DOP-z

Ogłoszony
17.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych do UMCS w Lublinie

928-929/2017/DOP-z

Ogłoszony
16.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
76