Ostatnia aktualizacja
24.01.2017

Zamówienia publiczne

Archiwum Planów Zamówień Publicznych

Poniżej przedstawiamy plany zamówień publicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z poprzednich lat.