O USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to system dziekanatowy, który zapewnia kompleksową obsługę toku studiów, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

MODUŁ SYSTEMU USOS STAN WDROŻENIA
USOS (moduł administracyjny)  
- oferta dydaktyczna, tok studiów TAK
- płatności  NIE ( przygotowywanie   wdrożenia )
- dyplomy TAK
- stypendia TAK
- doktoranci TAK
- akademiki NIE
- sprawozdawczość TAK
- pensum NIE
- praktyki NIE
- elektroniczna legitymacja studencka, doktorancka, pracownicza i absolwencka NIE
USOSweb  
- protokoły z przedmiotów TAK
- rejestracje na zajęcia   na niektórych wydziałach 
- harmonogram zajęć   na niektórych wydziałach 
- sprawdziany (publikacja wyników kolokwiów, zdobytych ocen lub punktów cząstkowych z przedmiotów) TAK
- wnioski studenckie o pomoc materialną oraz o miejsce w domu studenckim TAK (na większości wydziałach)
- ankieta oceny zajęć TAK
- sylabusy TAK
- katalog pracowników, jendostek i przedmiotów TAK
- usosmail TAK
- międzynarodowa wymiana studencka NIE
- karta obiegowa TAK
- wybory do samorządów studenckich NIE
- podania NIE
Archiwum prac dyplomowych TAK
Ankieter TAK
USOSapi TAK
System rezerwacji sal NIE
Ewaluacja nauczycieli akademickich (aplikacja wspomagająca ocenę okresową) NIE
Informator ECTS NIE
Planista  w trakcie wdrożenia