Rocznik „Etnolingwistyka” powstały z inicjatywy prof. Jerzego Bartmińskiego oraz związanego z nim środowiska lubelskich językoznaców, który od 1976 roku zaangażowani są w długofalową pracą nad słownikiem języka folkloru, nazwanego z czasem Słownikiem stereotypów i symboli ludowych.

Czasopismo jest notowane na liście The European Index for the Humanities (ERIH), gdzie (2007) przyznano mu kategorię NAT: "European publications with a recognised scholarly significance among researchers in the respective research domains in a particular (mostly linguistically circumscribed) readership group in Europe; occasionally cited outside the publishing country, though their main target group is the domestic academic community".

Strona internetowa: www.etnolingwistyka.umcs.pl 

„Annales UMCS Sectio FF - Philologiae” to sekcja filologiczna najstarszego czasopisma wydawawanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Jest publikowana nieprzerwanie od 1983 roku i zawiera materiały naukowe z zakresu filologii oraz neofilologii.

Strona internetowa: www.annales.umcs.lublin.pl https://journals.umcs.pl/ff