Plan posiedzeń

ROK 2017 (pierwsze półrocze)
Wszystkie spotkania miały miejsce we wtorki o godz. 13.15, w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach, jak również zapraszania na nie przyjaciół, kolegów, znajomych i studentów, którzy (jeszcze) nie są członkami PTB, ale są zainteresowani tematyką botaniczną i spotkaniami z ludźmi, którzy fascynację botaniką mają „we krwi”.

31 stycznia 2017
dr Robert Zubel
Wykład pt. „Mszaki rośliny ‘kolonialne’”

14 lutego 2017 (Walentynki)
Przy kawie i ciastku – o naszej miłości do roślin…
historyjki, wspomnienia, anegdoty, ulubione zdjęcia, śmieszne wydarzenia, ciekawostki, pasje – nasze przeżycia i doświadczenia, które nas szczególnie ujęły w zawodowych i hobbystycznych kontaktach z roślinami

28 lutego 2017
dr Maria Stolarz
Wykład pt. „Ultradialny i dobowy rytm cirkumnutacji”

7 marca 2017 (prawie Dzień Kobiet)
Prof. dr hab. Jan Bystrek
Wykład pt. „Kwiat w rozwoju osobniczym roślin”

 21 marca 2017 (pierwszy dzień wiosny)
Dr hab. Irena Agnieszka Pidek
Wykład pt. „Co wiosenny pyłek mówi o minionym klimacie?”

4 kwietnia 2017
Prof. dr hab. Bożenna Czarnecka
Wykład pt. „GIS w służbie ekologii roślin”

25 kwietnia 2017
Dr Robert Zubel
Wykład pt. „Z mszystego herbarza, czyli farmakognozja 'niższa'”

23 maja 2017
Dr hab. Marek Kucharczyk
Wykład pt. „Argumentacja w sporze o Puszczę Białowieską”

13 czerwca 2017
Dr hab. Joanna Czarnecka
Wykład pt. „Pomagają i przeszkadzają – zwierzęta inżynierowie w życiu roślin”