DOKUMENTY | HARMONOGRAM | POPRZEDNIE EDYCJE | SPONSORZY | PATRONAT | KONTAKT


Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w IX Konkursie Biochemicznym, organizowanym przez nasz Wydział oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2018 roku w Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS).

Informacje dotyczące KONKURSU są zawarte w następujących załącznikach:

1)       ZAGADNIENIA KONKURSOWE 2018

2)       KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

3)       REGULAMIN KONKURSU BIOCHEMICZNEGO.

TEST WSTĘPNY, który należy przeprowadzić w szkołach, zostanie wysłany do 5 stycznia 2018 roku do szkół, które uczestniczyły w poprzednich edycjach KONKURSU. Ostateczny termin zgłaszania uczestników KONKURSU upływa 9 marca 2018 roku.

Jeżeli Państwa szkoła nie brała udziału we wcześniejszych edycjach KONKURSU a wasi uczniowie są zainteresowani udziałem w bieżącej edycji KONKURSU, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do 12 stycznia 2018, w celu przesłania testu wstępnego oraz pozostałych dokumentów.

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowych informacji udzielą Państwu osoby odpowiedzialne za konkurs:

Jolanta Polak, Zakład Biochemii UMCS, Lubelski Oddział PTBioch

Tel. 81 537 56 65

e-mail: jpolak@umcs.lublin.pl

Anna Jarosz-Wilkołazka, Zakład Biochemii UMCS, Lubelski Oddział PTBioch

Tel. 81 537 50 44

e-mail: anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl