Materiały pokonferencyjne

• Graficzny zapis Debaty Mistrzów
Plakat stanowi zapis idei, które zostały wyrażone przez uczestników Debaty: prof. dr. hab. W. A. Kamińskiego, prof. dr. hab. J. Pomorskiego, oraz panią moderator - dr E. Solską. Autorem pracy jest pani Aleksandra Krawczyk.

• Wybór zdjęć autorstwa p. Kornelii Kurasz z przebiegu Forum  
• Debata Mistrzów - film (w przygotowaniu)  
• Mapping towarzyszący Forum (w przygotowaniu)  
• Muzyka otwierająca Forum (w przygotowaniu)