„Fabryka przedsiębiorczości”.

Biorąc udział w projekcie możesz otrzymać bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Projekt skierowany jest do:
osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, w tym również do studentów i studentek.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 •  szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób), 
 • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego udzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż  1 270,00 zł/os (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
 • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)
tel. (0 81) 747 94 08,
e-mail: fabryka@fundacja-spoleczna.pl

Szczegóły na: www.fundacja-spoleczna.pl

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł.

  Aktualności

  Autor
  Natalia Wilewska
  Data dodania
  4 września 2017