Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Przemysław Matuła

dr hab. Przemysław Matuła
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI, ZAKŁAD STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ
Funkcje
Prodziekan
Telefon
(81-537) 61-02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim r. akad. 2016/2017:


wtorek 11:00-12:00


środa 9:00-10:00


czwartek 11:00-13:00


z uwagi na liczne obowiązki organizacyjne, dla pewności,  proszę o umawianie się na konsultacje mailem


 


Dyżury w Dziekanacie:


wtorek 10:00-11:00


czwartek 10:00-11:00


                      


Zajęcia w semestrze letnim r. akad. 2016/17:


- poniedziałek 8:15-10:00 Podstawy analizy wielowymiarowej WY s. 6


- poniedziałek 14:00-15:30 Seminarium magisterskie s. 136 lub 908


- wtorek 8:15-10:00 Seminarium doktorskie s. 908


- środa 8:15-9:00 Statystyka matematyczna WY s. 233


- środa 12:15-14:00 Testowanie hipotez nieparametrycznych WY s. 6

Adres

Wieżowiec Fizyki, pok. 908
pl.M.C.-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin