INSTYTUT MATEMATYKI

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat Instytutu Matematyki UMCS (pokój 227 - II piętro, budynek Starej Fizyki) mgr Magdalena Krut (pokój: 227) Telefon: (81) 537-6120, (81), fax: 537-6121, e-mail: imsek@hektor.umcs.lublin.pl

Opis


Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Mariusz Bieniek 

Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa IM UMCS (ZRP IM na stronie Wydziału) 

Pokój: 810 (VIII p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6224
e-mail: mariusz.bieniek@umcs.lublin.pl 


Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. nadzw.
Zakład Informatyki IM UMCS (ZI IM UMCS na stronie UMCS)

Pokój: 
Telefon: (81) 537-6278 
e-mail: przemyslaw.stpiczynski@umcs.lublin.pl


Struktura Instytutu Matematyki UMCS

Pracownicy Instytutu Matematyki UMCS

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne