Абітурієнт

Археологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівня)

Цей напрямок має практичне спрямування. Випускник отримає професійну освіту і навички в якості «техніка розкопок» і музейного лаборанта, отримає базові знання з предметної специфіки і методології археології, а також довідається про зв'язок археології з іншими гуманітарними дисциплінами, природничими і точними науками, які вмітиме застосувати в практиці. Випускники бакалаврського навчання зможуть працювати в: музейних установах, установах культури, організаціях, що займаються консервацією і археологічних фірмах. Диплом бакалавра дозволяє продовжити навчання в магістратурі. 

Спеціальності:

 • археологія Польщі та загальна

Археологія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівня)

Під час навчання на даному напрямку студент отримує розширені, поглиблені знання про особливості і специфіку дисципліни, методологію археології, а також грунтовні знання про зв'язки археології з іншими гуманітарними і природничими дисциплінами, вміє застосовути їх в професійній кар'єрі. Випускник повністю приготований до проведення польових археологічних досліджень і керівництва дослідницькими групами, самостійного аналізу археологічних джерел, а також формулювання і вирішення дослідницьких завдань. Випускники магістратури зможуть працювати в: наукових, музейних, культурних установах, організаціях, що займаються консервацією і археологічних фірмах.

Спеціальності:

 • доісторична археологія,
 • історична археологія.

Архівістика і сучасне управління інформаційними записами – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 і 2 рівня)

Навчаючись на цьому напрямку, отримаєш знання і вміння необхідні для роботи з документацією в будь-яких організаціях (інституції, управління, фірми, підприємства і тд.) – на етапах їх виникнення і архівізації. Отримаєш всесторонні знання про роль документації в минулому і в сучасному інформаційному суспільстві, а також економіці. Будеш приготований до професійної роботи з усіма документами (від середньовічних пергаментів до цифрових з 21 століття), а також іншими носіями інформації.  Випускник знатиме іноземну мову на рівні В2 Європейської системи опису мовного навчання Ради Європи, а також користуватися спеціалістичною мовою в галузі архівістики і records management.

Спеціальності бакалаврські:

 •  архівістика,
 •  управління сучасною документацією,
 •  офісна інформатика.

Спеціальності магістерські:

 • історична архівістика,
 • офісна інформатика,
 • управління сучасною документацією.

Польська філологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівня)

Як студент бакалаврату отримаєш загально-гуманітарні знання, а також базові знання і вміння зі сфери польської філології – науки про мову і літературу, в галузі спеціальних предметів, а також в вибраній сфері проблематики літератури, мови і культури, повязаної з темою бакалаврської роботи.

Спеціальності:

 • вчительська,
 • редакторсько-медіальна,
 • театрологічна.

Польська філологія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівня)

Як випускник магістратури отримаєш широку гуманітарну освіту, а також грунтовні знання і вміння зі сфери польської філології – науки про мову і літературу, що дозволяють зрозуміти і досліджувати літературні, мовні, культурні (минулого і сучасного) явища і процеси. Матимеш поглиблені знання і вміння в галузі спеціальних предметів, а також в вибраній сфері проблематики літератури, мови і культури, повязаної з темою магістерської роботи.

Спеціальності:

 • медіазнавча,
 • вчительська,
 • театрологічно-фільмознавча,
 • видавнича.

Історія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Отримаєш гуманітарну освіту і встесторонні знання з історії Польщі і всесвітньої історії. Розумітимеш і вмітимеш аналізувати історичні явища і процеси на глобальному, регіональному, державному і локальному рівні. Як випускник володітимеш знаннями і практичними вміннями зі сфери даної спеціальності, які дозволять знайти роботу на ринку праці, напр. в школах, культурних установах, фірмах, що створюють історичні ігри, видавництвах, редакціях чи в інститутах, що займаються сучасною передачею історичних знань.

Спеціальності:

 • вчительська (історія та суспільствознавство),
 • управління історичною спадщиною і комерціалізація історичного знання.

Історія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівня)

Отримаєш грунтовні знання, що дозволять розуміти і інтерпритувати історичні процеси, а також розширені вміння і знання зі сфери загальної гуманітарної освіти, а також теоретичної і практичної підготовки до історичних досліджень. Випускник є підготовлений до праці в архівах, видавництвах, школах, охоплених системою освіти (після закінчення вчительської спеціальності – відповідно до стандартів навчання для виконання професії вчителя), а також вступу до аспірантури. Отримані вміння і знання дозволять випускнику виконувати роль аніматора історичних досліджень, а також популяризувати традиції і культурну спадщину в локальних середовищах.

Спеціальності:

 •  історична спадщина регіону,
 •  вчительська,
 •  прикладна історія.

Культурознавство - стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1  і 2 рівень)

Навчаючись на цьому напрямку отримаєш загальну гуманітарну підготовку, теоретичні знання зі сфери вибраних галузей культури і мистецтва, суспільно-культурних процесів (з акцентуванням на сучасності), вміння аналізуватиі і інтерпритувати тексти і культурні явища, а в залежності від конкретної спеціалізації – детальне знання вибраних галузей культури. Зможеш також вивчити іноземну мову на рівні, який дозволить тобі знайти роботу в артистичному середовищі, в якості критика, менеджера чи аніматора артистичної діяльності.

Спеціальності (бакалаврські):

 •  антропологія і соціологія культури,
 •  юдаістика,
 •  критик та аніматор мистецтва,
 •  медійна,
 •  театрологія і фільмознавство.

магістерська програма:

 • антропологія і етнологія,
 • багатокультурність в Польщі,
 • управління в культурі,
 • мас-медіа і поп-культура.

Прикладна лінгвістика, стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Навчання на цьому напрямку – це відповідь на зростаючі потреби в фахових кадрах, котрі вільно володіють іноземними мовами. На даний момент практична пропозиція дозволяє навчати зацікавлених осіб в кількох версіях: англійська+німецька, англійська+російська, англійська+французська, англійська+іспанська, а також німецька+англійська. Абітурієнт сам вибирає мовну пару відповідно до атестату. Навчання склдається з двох навчальних програм: вчитель іноземних мов і перекладач. Двопрограмна конструкція навчання уможливлює формування компетенцій і отримання вчительського дозволу з двох іноземних мов, а також перекладача з двох мов в рамках таких видів перекладу: переклад avista, послідовний, синхронний і переклад спеціальних текстів.

Профілі:

 • англійська - французька,
 • англійська - іспанська
 • англійська - німецька,
 • англійська - португальська (друга мова довільна),
 • англійська - російська,
 • німецька - англійська.

 Спеціальності:

 •  перекладацька,
 •  вчительська.

Прикладна лінгвістика - стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Двопрограмна конструкція навчання уможливлює формування компетенцій і права навчати і перекладати з двох мов на момент закінчення навчання. Випускник повинен бути повністю приготований до спеціалістичної комунікації в сфері пропонованих мовних пар, в стані вирішувати проблеми міжкультурного спілкування; в рамках вчительської спеціалізації випускник повинен вміти навчати іноземних мов для потреб початкових шкіл; в рамках перекладацької спеціалізації випускник повинен вміти перекладати спеціальні тексти з головних сфер комунікаційної дійсності в рамках пропонованих мовних пар.

Профілі:

 • англійська-французька,
 • англійська - німецька,
 • англійська - російська,
 • німецька - англійська,
 • англійська - іспанська

 Спеціальності:

 •  перекладацька,
 •  вчительська.

Архітектура інформації – стаціонарне бакалаврське навчання

Інформатологія - наука про інформацію, що поєднує в собі дослідження засобів інформації, інформаційних процесів, а також інформаційних компетенцій. Вивчатиметься теоретична і практична проблематика, повязана з інформаційною діяльністю, зокрема з нагромадженням, документуванням, відбором, переробкою, архівізуванням інформації і її дистрибуцією, управлінням інформаційними засобами. Дозволить пізнати моделі компетенцій і інформаційної поведінки, характеристику і типи джерел інформації, навчить  формулювати пошукові стратегії, а також дізнатись про економіку і екологію інформації, архітектуру і застосування джерел інформації.

 Спеціальності:

 •  цифрові і мережеві публікації,
 •  архітектура інформаційних систем.

Логопедія з аудіологією – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 і 2 рівень)

 «Логопедія з аудіологією» - унікальний, єдиний в Польщі напрямок. Навчання готує кандидата до проведення діагностики і терапії вад мовлення і слуху на рівні загальних консультацій в закладах освіти (садочках, школах, гімназіях ) і установах охорони здоровя амбулаторного типу (логопедичних, аудіологічних, фоніатричних та ЛОР поліклініках), будинках для інвілідів і престарілих. Дозволяє отримати практичні знання з формування і коригування голосу і техніки мовлення, що дозволить випускнику працювати логопедом також на радіо і телебаченні, установах культури і інших, що беруть на роботу працівників, що професійно користуються голосом.

 Спеціальності (магістерські):

 •  клінічна логопедія,
 •  протетика слуху.

Історичний туризм – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 рівень)

Цей напрямок становить унікальне поєднання програми навчання персоналу для туристичного бізнесу з історичним навчанням. В програмі навчання є предмети, що вимагаються на державних екзаменах на екскурсійний пілотаж, екскурсоводів, а також корисні в практиці діяльності туроператорів. Під час навчання можеш здавати екзамени на вчителя, опікуна організованих форм відпочинку дітей і молоді (або керівника різних форм оргнізованого туризму). Окрім ступеня бакалавра можеш отримати свідоцтво про закінчення курсу екскурсійного пілотажу.

 Неофілології:

Англійська філологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень, вчительський профіль)

Студент отримує гуманітарну освіту, вільно володіє англійською мовою, має знання з історії, літератури, культури англомовних країн, знайомий зі структурою і історією англійської мови, теоретично-літературними знаннями і мовознавством. Має володіти англійською мовою майже як рідною на рівні С1.

Англійська філологія – стаціонарне і заочне магістерське навчання  (2 рівень, вчительський профіль)

Студент має володіти англійською мовою майже як рідною на рівні С2. Володітиме грунтовними, встесторонніми знаннями з вибраної спеціалізації (мовознавство, літературознавства, культурознавства, глотодидактика, медіознавство). Буде готовий працювати вчителем англійської мови на всіх рівнях навчання, а після отримання відповідного професійного дозволу, зможе працювати перекладачем, працювати в видавництві чи інших, напр. культурних, організаціях.

Германська філологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Як студент, знатимеш іноземну мову на рівні С1, а також користуватися науковою та спеціалістичною мовою, необхідною для виконання професії. Під час навчання отримаєш базові знання про мову, літературу і культуру німецькомовних країн, а також вміння використовувати їх в професійній праці.

Спеціальності:

 • вчительська,
 • спеціалістичні мови.

Германська філологія  – стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Студент має володіти німецькою мовою на рівні С2. Володітиме грунтовними, встесторонніми знаннями з вибраної спеціалізації. Буде готовий працювати вчителем іноземної мови в школах.

Спеціальності:

 • вчительська,
 • спеціалістична німецька мова.

Іспанська філологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівня)

Під час навчання студент отримає знання: теоретичні (лінгвістично-культурні) аспекти перекладу, а також отримає практичні вміння з перекладу різних видів тексту. Випускники іспанської філології знаходять себе на локальному, регіональному чи загальнодержавному ринку праці у звязку з ростом популярності іспанської мови в середній та початкових школах, також існує велика потреба в перекладачах в різних секторах економіки, виходячи з того що існують значні торгові контакти з іспаномовними країнами, а також в сфері послуг, зокрема туристичному, адже Іспанія - один з найбільш популярних туристичних напрямків для поляків. 

Спеціальності:

 • вчительська
 • мова в перекладі і професійній комунікації.

Іспанська філологія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівня)

 Випускник знатиме іспанську мову на рівні С2. Випускники іспанської філології знаходять себе на локальному, регіональному чи загальнодержавному ринку праці у звязку з ростом популярності іспанської мови в середній та початкових школах, також існує велика потреба в перекладачах в різних секторах економіки, виходячи з того що існують значні торгові контакти з іспаномовними країнами, а також в сфері послуг, зокрема туристичному, адже Іспанія - один з найбільш популярних туристичних напрямків для поляків. 

Спеціальності:

 • вчительська
 • перекладацька.

Португалістика: португальсько-бразильський напрямок – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 і 2 рівня)

Випускник бакалаврату володітиме знаннями португальської мови на рівні С1. Матиме мовні компетенції, необхідні до роботи в дипломатичних установах, туристичних агенціях, редакціях, видавництвах і культурних центрах. Володітиме практичними знаннями в сфері проведення кореспонденції португальською мовою, аналізу і перекладу спеціалізованих документів і текстів з галузі економіки і маркетингу, фінансів, права, політики, туризму, а також технічних і природничих текстів, переклад перемовин, бізнес презентації і публічних виступів. Спеціальність надає можливості проведення частини навчального процессу в 9 університетах Португалії і в 4 університетах Бразилії. 

Романська філологія - стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівня)

Студент може вибрати спеціальності французька або італійська мова і наступні спеціалізації.

Спеціальності:

Французька мова, спеціалізації:

 •  перекладацька,
 •  француська в бізнесі,
 •  вчительська.

Італійська мова,  спеціалізації:

 • французька мова 

Романська філологія - стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Спеціальності:       

 •  перекладацька,
 •  вчительська.   

Російська філологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Студенти досконало знатимуть російську мову на рівні С1, будуть філологічно підготовлені, знатимуть західноєвропейську мову на рівні В2, матимуть знання з мовознавства, літературознавства і культурознавства.

Спеціальності:

 • російська в бізнесі
 • російськ мова з англійською в адміністраційно-митному обслуговувані

Російська філологія – стаціонарне мігістерське навчання (2 рівень)

Студенти досконало знатимуть російську мову, матимуть філологічну підготовку, знання з мовознавства і літературознавства. Спеціальність «вчительська» або «перекладацька» дозволяє випускнику отримати кваліфікацію, що робить можливим роботу вчителем, перекладачем в туристичних бюро, міжнародних інститутах, митних органах, гідом, видавцем, редактором і ін.

Спеціальності:

 •  перекладацька,
 •  вчительська.

Українська філологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Студенти досконало знатимуть українську мову на рівні С1, будуть філологічно підготовлені, знатимуть західноєвропейську мову на рівні В2, матимуть знання з мовознавства і літературознавства. Навчання дозволить випускнику отримати кваліфікацію, що дозволить знайти роботу перекладача, гіда, видавця, редактора і ін.

Спеціальність:

 • українська в адміністраційно-митній і туристичній сфері обслуговування,
 • українська мова в бізнесі.

Українська філологія – стаціонарне мігістерське навчання (2 рівень)

Студенти досконало знатимуть українську мову, матимуть філологічну підготовку, знання з мовознавства і літературознавства. Спеціальність «перекладацька» дозволяє випускнику отримати кваліфікацію, що робить можливим роботу перекладачем в туристичних бюро, міжнародних інститутах, митних органах, гіда, видавця, редактора і ін.

Спеціальність 

 • перекладацька.

Е-видавництво і редакторська техніка - стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівня)

 „E-видавництво і редакторські техніки” - цей напрямок є  відповіддю на потреби повязані з розвитком інформаційного суспільства. Окремі модулі напрямку посвячені різним аспектам комунікації і діяльності нових а також традиційних редакторських форм в теоретичному і практичному вимірі. Модулі скорельовані з сегментами  мовнознавчих, літературознавчих, культурознавчих предметів, які становлять основу редакторської діяльності. 

Спеціальності:

 • видавництво,
 • е-видавництво в нових медіа.

Цифрові технології в роботі аніматора культури - стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 і 2 рівня)

Цифрові технології в роботі аніматора культури - це один з найбільш інноваційних напрямків навчання в Польщі, що поєднує практичні вміння, що стосуються цифрових технологій в поєднанні з гуманітарними знаннями сучасної культури. 

Польсько-німецькі культурні і перекладацькі студії - стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівня). Новинка!

Навчання на польській та німецькій мовах в UMCS і в Потсдамському університеті в Німеччині.


  Слідкуй за УМКС
  Ми знаходимось на:
  Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте