Абітурієнт

Безкоштовне навчання

Хто може навчатися безкоштовно в Польщі?

  • іноземці - громадяни країн Евросоюзу, Швейцарсьої Конфедерації або громадяни країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) - сторони договору Єворпейсьої економічної зони та члени їхніх сімей, які проживають в Польщі
  • іноземці, які отримали дозвіл на постійне проживання або статус довготермінового резидента Євросоюзу
  • іноземці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування за обставинами, які названі в cт.159 ч. 1 або ст.186 ч. 1 пункт 3 та 4 Закону від 12 грудня 2013 р про іноземців (Ж.З. з 2017 р позиція 2206 та 2282 та з 2018 р позиція 107,138,771)
  • іноземці, які отримали статус біженця в Польщі або отримали тимчасовий захист або додатковий захист на території Польщі
  • іноземці, які отримали сертифікат знання польської мови як іноземної, про який йдеться в ст. 11а ч.2 Закону від 7 жовтня 1999 р про польську мову (Ж.З. з 2018 р. позиція  931), щонайменше на рівні С1
  • власники карти поляка, або особи, які отримали рішення про визнання польського походження
  • іноземці, які є чоловіком/дружиною, предком або нащадком громадянина Польщі, який проживає на території Польщі

"Закон про вищу освіту

від 20 липня 2018 р"

Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні пропонує також можливість взяти участь у конкурсі на безкоштовне навчання.

Детальна інформація тут:

 

    Слідкуй за УМКС