Абітурієнт

Факультет юриспруденції та адміністрації

Право і адміністрація – стаціонарне і заочне бакалаврське навчання (1 рівня)

 Під час навчання на цьому напрямку студент отримує загальні знання з галузі суспільних наук, зокрема юриспруденції і адміністрації, а також з основ економіки. З успіхом може використовувати їх в майбутній професійній діяльності, в основному, в державній адміністрації і неурядових організаціях, а також як підприємець, що веде власну господарську діяльність, володіючи юридичними знаннями. Вивчатиме іноземні мови на рівні В2 відповідно до Європейської системи опису мовного навчання Ради Європи, а також користуватиметься спеціалістичною мовою в галузі адміністрації, права і економіки. Отримавши ступінь бакалавра, зможе продовжувати навчання на магістратурі.

Право і адміністрація – стаціонарне і заочне магістерське навчання (2 рівня)

Навчаючись на даному напрямку студент отримує грунтовні знання в галузі адміністративного права, бюджетування, управління, а також функціонування інституцій в Польщі і Європейському Союзі. Зможе виконувати керівні функції в цивільній і державній службі, а також в держадміністрації і органах самоврядування, неурядових організаціях, осередках культури, політичних партіях, а також підприємствах, що співпрацюють з державами-членами Євросоюзу. Випускник приготований до продовження навчання в аспірантурі.

Внутрішня безпека – стаціонарне і заочне бакалаврське навчання (1 рівня)

Завдяки навчанню на даному напрямку, ти отримаєш загальні знання в галузі суспільної і юридичної проблематики – в т.ч. прав людини і принципів функціонування держави, кризового управління і правових норм, повязаних з внутрішньою безпекою; розумітимеш і вмітимеш аналізувати явища пов'язані з безпекою на глобальному, регіональному, державному і місцевому рівні. Будеш підготовлений до праці в держадміністрації за напрямком внутрішня безпека, а також до продовження навчання в магістратурі.

Внутрішня безпека – стаціонарне і заочне магістерське навчання (2 рівня)

Після закінчення навчання на даному напрямку матимеш поглиблені знання в галузі юридичної і суспільно-психологічної проблематики. Вмітимеш між іншим оцінювати ризик і передбачати наслідки прийнятих рішень, вирішувати складні професійні проблеми, а також керувати людськими колективами. Будеш приготований до праці на керівних посадах в держадміністрації, а саме в організаційних одиницях державних служб, що відповідальні за внутрішню безпеку, а також до продовження навчання в аспірантурі.

Спеціальності:

 • адміністративна
 • фунціонування служб охорони державної безпеки

Право і бізнес – стаціонарне і заочне бакалаврське навчання (1 рівень)

Навчання на цьому напрямку забезпечує отримання знання, вмінь і компетенцій зі сфери права, а також економіки, управління і фінансів, необхідних для ведення господарської діяльності. Програма навчання забезпечує отримання студентами вмінь розпізнавати, діагностувати і вирішувати проблеми управління людськими, матеріальними, фінансовими, інформаційними ресурсами, випускник готовий до виконання основних функцій управління проектами в організаціях. Випускник може знайти роботу на посадах, повязаних з виконанням господарської діяльності в державній адміністрації, самоврядуванні, працювати в організаціях, що проводять торгову, будівельну, виробничу діяльність, надають послуги, а також в фінансових установах, зокрема в банках, страхових компаніях, маклерських фірмах, інвестфондах, а також в установах, що займаються економічними консультаціями і порадами. 

Право – стаціонарне і заочне магістерське навчання (5-річне)

Під час навчання отримаєш вміння користуватися знаннями зі сфери різних дисциплін права, доповнені теорією, історією і філософією права, а також політично-юридичних доктрин, знаннями зі сфери інших суспільних наук, основними економічними знаннями, а також вмітимеш використовувати їх в професійній діяльності з дотриманням етичних дисциплін. Отримаєш вміння створення і проектування юридичних текстів, їх інтерпритації, а також зможеш надалі спеціалізуватися в довільній сфері полсьського чи закордонного права. Маєш вивчити іноземну мову на рівні В2 і вміти користуватися спеціальною мовою, необхідною для виконання професії.

Право і менеджмент – стаціонарне і заочне магістерське навчання (2 рівень)

Навчання на цьому напрямку забезпечує отримання знання, вмінь і компетенцій зі сфери права, а також економіки, управління і фінансів, необхідних для ведення господарської діяльності. Програма навчання забезпечує отримання студентами вмінь розпізнавати, діагностувати і вирішувати проблеми управління людськими, матеріальними, фінансовими, інформаційними ресурсами, випускник готовий до виконання основних функцій управління проектами в організаціях. Випускник може знайти роботу на посадах, повязаних з виконанням господарської діяльності в державній адміністрації, самоврядуванні, працювати в організаціях, що проводять торгову, будівельну, виробничу діяльність, надають послуги, а також в фінансових установах, зокрема в банках, страхових компаніях, маклерських фірмах, інвестфондах, а також в установах, що займаються економічними консультаціями і порадами. 

Спеціальності:

 • менеджмент
 • бізнес

НОВІ НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ

Кримінологія

Кримінологія є наукою інтердисциплінарною, котра поєднує в собі питання не тільки з області права, але також з психології і соціології. Цей напрямок дозволить Тобі здобути знання про суспільні явища, котрі впливають на злочинність. Ти дізнаєшся, де зароджується злочинна поведінка, які є форми злочинності, характеристика злочинців і їх жертв, а також реакція суспільства про це явище.

 На навчанні II рівня Ти зможеш вибрати наступні спеціальності:

 • куратор,
 • керівний персонал органів правопорядку,
 • соціальний працівник, котрий готовий надати допомогу жертві злочину.

Можливості працевлаштування після навчання:

 • судові органи,
 • правоохоронні органи,
 • неурядові організації,
 • кримінальні лабораторії,
 • органи державного управління.

Міжнародне право і право ЄС - стаціонарне магістерське навчання

 Спеціальності:

 • міжнародне право
 • право європейського союзу

Унікальний напрямок з можливістю здобуття 2 дипломів. При виборі спеціальності право ЄС існує можливість отримання двох дипломів (диплому УМКС і диплому Університету Лотарингії в Нансі, Франція), що надає можливість студенту здобувати знання в області права європейського союзу і міжнародного права, використовувати французькомовну термінологію з цієї сфери, а також здійснювати переклади з французької на польську мову або навпаки. Навчання за системою подвійного дипломування дозволяє розширювати знання і здобувати додаткові уміння, а також створює нові кар’єрні перспективи. Частину занять викладають французькою мовою працівники Університету Лотарингії в Нансі (Франція).                                               Можливості працевлаштування після навчання:

 • французько-польська економічна палата у Варшаві
 • інституції і органи ЄС
 • міжнародні організації
 • органи місцевого самоврядування, котрі займаються міжнародною співпрацею
 • міжнародні канцелярії (в тому числі юридичні канцелярії)
 • офіси депутатів
 • міжнародні корпорації.

  Слідкуй за УМКС
  Ми знаходимось на:
  Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте