Абітурієнт

Факультет історії та археології

Археологія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівня)

Цей напрямок має практичне спрямування. Випускник отримає професійну освіту і навички в якості «техніка розкопок» і музейного лаборанта, отримає базові знання з предметної специфіки і методології археології, а також довідається про зв'язок археології з іншими гуманітарними дисциплінами, природничими і точними науками, які вмітиме застосувати в практиці. Випускники бакалаврського навчання зможуть працювати в: музейних установах, установах культури, організаціях, що займаються консервацією і археологічних фірмах. Диплом бакалавра дозволяє продовжити навчання в магістратурі. 

Спеціальності:

 • археологія Польщі та загальна

 Археологія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівня)

Під час навчання на даному напрямку студент отримує розширені, поглиблені знання про особливості і специфіку дисципліни, методологію археології, а також грунтовні знання про зв'язки археології з іншими гуманітарними і природничими дисциплінами, вміє застосовути їх в професійній кар'єрі. Випускник повністю приготований до проведення польових археологічних досліджень і керівництва дослідницькими групами, самостійного аналізу археологічних джерел, а також формулювання і вирішення дослідницьких завдань. Випускники магістратури зможуть працювати в: наукових, музейних, культурних установах, організаціях, що займаються консервацією і археологічних фірмах.

Спеціальності:

 • доісторична археологія,
 • історична археологія.

Архівістика і сучасне управління інформаційними записами – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 і 2 рівня)

Навчаючись на цьому напрямку, отримаєш знання і вміння необхідні для роботи з документацією в будь-яких організаціях (інституції, управління, фірми, підприємства і тд.) – на етапах їх виникнення і архівізації. Отримаєш всесторонні знання про роль документації в минулому і в сучасному інформаційному суспільстві, а також економіці. Будеш приготований до професійної роботи з усіма документами (від середньовічних пергаментів до цифрових з 21 століття), а також іншими носіями інформації.  Випускник знатиме іноземну мову на рівні В2 Європейської системи опису мовного навчання Ради Європи, а також користуватися спеціалістичною мовою в галузі архівістики і records management.

Спеціальності бакалаврські:

 •  архівістика,
 •  управління сучасною документацією,
 •  офісна інформатика.

Спеціальності магістерські:

 • історична архівістика,
 • офісна інформатика,
 • управління сучасною документацією.

Історія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Отримаєш гуманітарну освіту і встесторонні знання з історії Польщі і всесвітньої історії. Розумітимеш і вмітимеш аналізувати історичні явища і процеси на глобальному, регіональному, державному і локальному рівні. Як випускник володітимеш знаннями і практичними вміннями зі сфери даної спеціальності, які дозволять знайти роботу на ринку праці, напр. в школах, культурних установах, фірмах, що створюють історичні ігри, видавництвах, редакціях чи в інститутах, що займаються сучасною передачею історичних знань.

Спеціальності:

 • вчительська (історія та суспільствознавство),
 • управління історичною спадщиною і комерціалізація історичного знання.

Історія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівня)

Отримаєш грунтовні знання, що дозволять розуміти і інтерпритувати історичні процеси, а також розширені вміння і знання зі сфери загальної гуманітарної освіти, а також теоретичної і практичної підготовки до історичних досліджень. Випускник є підготовлений до праці в архівах, видавництвах, школах, охоплених системою освіти (після закінчення вчительської спеціальності – відповідно до стандартів навчання для виконання професії вчителя), а також вступу до аспірантури. Отримані вміння і знання дозволять випускнику виконувати роль аніматора історичних досліджень, а також популяризувати традиції і культурну спадщину в локальних середовищах.

Спеціальності:

 •  історична спадщина регіону,
 •  вчительська,
 •  прикладна історія.

Історичний туризм – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 рівень)

Цей напрямок становить унікальне поєднання програми навчання персоналу для туристичного бізнесу з історичним навчанням. В програмі навчання є предмети, що вимагаються на державних екзаменах на екскурсійний пілотаж, екскурсоводів, а також корисні в практиці діяльності туроператорів. Під час навчання можеш здавати екзамени на вчителя, опікуна організованих форм відпочинку дітей і молоді (або керівника різних форм оргнізованого туризму). Окрім ступеня бакалавра можеш отримати свідоцтво про закінчення курсу екскурсійного пілотажу.


  Слідкуй за УМКС