Абітурієнт

Факультет філософії та соціології

Європеїстика – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівня)

Як випускник цього напрямку отримаєш знання, що стосуються як культурної спадщини Європи, так і сучасних цивілізаційних процесів з особливим акцентом на культурній і суспільній проблематиці, що виникає з місця і ролі Польщі в європейських структурах, а також вибраної юридичної і економічної проблематики, створеної інститутами Євросоюзу. Пріоритет цього напрямку – широка пропозиція практичних занять, реалізована у співпраці з Люблінською адміністрацією, громадськими і культурними  інститутами.

Спеціальності:

 •  охорона здоров'я і громадська профілактика,
 •  управління в культурі та суспільній комунікації,
 •  соціальна мобільність.

Європеїстика – стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Програма навчання на магістратурі особливу увагу приділяє культурній і суспільній проблематиці, оскільки багата культурна спадщина Європи є одним з найважливіших факторів, що визначає ряд суспільних процесів. Поглиблені знання на цю тему необхідні для розуміння проблематики, притаманної для Європи і Євросоюзу. Випускник може розпочати навчання в аспірантурі за напрямками навчання гуманітарних і суспільних наук, що дає можливість поглибленого професійного розвитку.

Філософія – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)            

Навчання на цьому напрямку забезпечує загальні знання з філософської пропедевтики, стародавньої, середньовічної, нової та сучасної філософії, польської філософії, логіки, психології і соціології. Випускник володітиме визначеними інтелектуальними навичками: базовим вмінням формулювання, аналізування і вирішення проблем, планування і організації праці, співпраці в команді, проведення дискусії, логічного мислення. Демонструє креативність, є комунікативним, відкритим на нові ідеї, а разом з тим критичним. Філософське навчання  дозволяє розширити інтелектуальні горизонти, збудувати раціональну картину світу. Допомагає знайти себе в сучасному, динамічному ринку праці, готує до виконання різних соціальних ролей.

Спеціальності

 • консалтинг та комунікація у бізнесі,
 • азіатські культури,
 • теоретична філософія.

Філософія – стаціонарне магістерське навчання (2 рівень)

Навчання на магістратурі з філософії забезпечує поглиблені знання з суспільної філософії, політики, філософії культури, філософії комунікації, філософії природи, філософії цінностей, філософії мови, філософії Сходу, філософії мистецтва, філософії науки, а також культурної антропології. Випускник володітиме визначеними інтелектуальними навичками: базовим вмінням формулювання, аналізування і вирішення проблем, планування і організації праці, співпраці в команді, проведення дискусії, логічного мислення. Демонструє креативність, є комунікативним, відкритим на нові ідеї, а разом з тим критичним. Філософське навчання  дозволяє розширити інтелектуальні горизонти, збудувати раціональну картину світу. Допомагає знайти себе в сучасному, динамічному ринку праці, готує до виконання різних соціальних ролей.

Когнітивістика – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 і 2 рівень)

Когнітивістика (наука про пізнання) – це галузь науки, що пояснює людське пізнання (в т.ч. сприйняття, пам’ять, розуміння, мовні вміння, інтелегенція і ін.) в термінах: філософії, психології, нейрофізіології; одночасно це галузь, що робить можливим створення штучних (комп’ютерних) систем, що володіють цими здібностями. Випускник буде готовий працювати в сфері IT (дякуючи знанням основ програмування, вміння адміністрування комп’ютерними мережами чи операційними системами). Випускник може знайти роботу в мас-медіа, рекламних агенціях, public relations, зокрема на посадах, що потребують креативності і знань основ формування відносин і думок, а також основ спілкування. Отримані знання і вміння дозволять знайти роботу, що вимагає аналітичних вмінь, знання англійської мови, праці в команді.

Соціологія – стаціонарне бакалаврське і магістерське навчання (1 і 2 рівень). Напрямок з практичним профілем.

Під час навчання отримаєш знання з соціології ( в т.ч. історії соціології, методів суспільних досліджень, сучасних соціологічних теорій), доповнені основами інших суспільних наук (демографії, економіки, психології, антропології). Отримані знання дозволять тобі опанувати вміння роботи в колективі і організації праці інших осіб, а також нагромадження, аналізу даних, отриманих в процесі досліджень, а також письмового і устного представлення результатів проведених аналізів. Випускник володітиме вміннями в сфері проведення основних статистичних аналізів за допомогою допоміжних компютерних інструментів. Навчання готує до роботи в економічних установах, самоуправлінні, в сфері культури в широкому розумінні, соціальної допомоги і ін.

Спеціальності бакалаврські:

 •  аналітика і дослідження суспільних явищ,
 •  організатор місцевої громади,
 •  інноваційне управління.

Суспільна креативність – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень)

Навчання на цьому напрямку адресовані особам, котрі хочуть здобути і розвинути вміння і компетенції, що цінуються на ринку праці – такі як креативність в мисленні і діях, нешаблонність, конкуренційність, критицизм, інноваційність, підприємництво, успішність. Випускники отримають знання, між іншим зі сфери механізмів функціонування різних культурних просторів і державної сфери, на тему різних способів практичного використання логіки і ін. видів аргументації, які дозволять знайти працю в якості креаторів, аніматорів, лідерів і консультантів суспільних і політичних рухів, професійних блогерів.

Управління в державній політиці – стаціонарне бакалаврське навчання (1 рівень). Напрямок з практичним профілем.

Завдяки навчанню на даному напрямку зможеш стати сучасно підготовленим працівником, що виконує управлінські, менеджерські, консультаційні і експертні функції в держадміністрації, приватних, державних і громадських організаціях, що співпрацюють з держадміністрацією. Навчання має практичний характер. Частина занять відбувається в держадміністраціях, в громадських інститутах і бізнес-організаціях.

 


  Слідкуй за УМКС
  Ми знаходимось на:
  Facebook Facebook ВКонтакте ВКонтакте