Aktualności

Zwierzęta domowe w języku i kulturze – audycja w TOK FM

19 lutego w radiu TOK FM ukazała się audycja poświęcona najnowszej książce dr Olgi Kielak „Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne” wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, 2020).

Dr Olga Kielak (Instytut Filologii Polskiej UMCS) była gościem audycji Cezarego Łasiczki „OFF Czarek”. Autorka książki „Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne” opowiadała o aspektach związanych z językowym obrazem zwierząt domowych, m.in. w ludowych wyobrażeniach, zwyczajach i przesądach. Poruszony został temat dotyczący tego w jaki sposób zwierzęta domowe pojawiają się w języku, co sprawia że nazywamy je tak a nie inaczej, a także wątki związane z używaniem nazw zwierząt do opisu różnych aspektów życia codziennego.

Audycję w całości można wysłuchać stronie radia TOK FM

Publikacja dr Olgi Kielak jest dostępna na stronie Wydawnictwa UMCS.

„Monografia otwiera przed czytelnikiem kilka perspektyw, dzięki temu, że autorka sięgnęła po różnoraki materiał. Mamy tu przykłady ze współczesnej polszczyzny ogólnej, polszczyzny historycznej, a także gwar i socjolektów. Uwzględnienie tak różnorodnego materiału i wpisanie go w trzy porządki (potoczny, mitologiczny i religijny) pozwoliło autorce na zrekonstruowanie pełnego językowego obrazu zwierząt domowych. Zastosowanie definicji kognitywnej wypracowanej przez lubelską szkołę etnolingwistyczną Profesora Jerzego Bartmińskiego i Profesor Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (do szkoły tej należy autorka monografii) sprawia, że w „Zwierzętach domowych w języku i kulturze” mamy do czynienia z prawdziwą ścisłością i szczegółowością naukową (sposób prowadzenia narracji sprawia, że właściwie nie potrzeba żadnych uzupełnień). Olga Kielak przygotowała monografię, którą świetnie się czyta i która z pewnością znajdzie odbiorców także poza językoznawcami. Odpowiada za to, po pierwsze, bardzo komunikatywny, przyjemny styl, pozbawiony naukowej koturnowości, a po drugie, w książce (która liczy 10 rozdziałów) wyraźnie zaznaczyła się nić narracyjna, która prowadzi czytelnika i zachęca do dalszej lektury.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Macieja Raka, prof. UJ”

    Aktualności

    Data dodania
    22 lutego 2021