Aktualności

Zmarła Śp. dr Danuta Kozak

W dniu 20 czerwca 2017 r. zmarła dr Danuta Kozak, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UMCS.

Całe życie zawodowe była związana z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej. Po skończeniu studiów chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w 1963 r. rozpoczęła pracę w Katedrze Technologii Chemicznej i kontynuowała ją w Zakładzie Technologii Chemicznej a następnie Zakładzie Chemii Środowiska zatrudniona na stanowiskach nauczyciela akademickiego. Po 36 latach pracy przeszła w roku 2000 na emeryturę.

Dr Danuta Kozak była cenionym pracownikiem naukowo-dydaktycznym, autorką podręcznika „Wybrane operacje jednostkowe i aparaty przemysłu chemicznego”, wielokrotnie nagradzanym nagrodami Rektora UMCS i odznaczeniami państwowymi a także tytułami najlepszego wykładowcy Wydziału Chemii.

Pani dr Danuta Kozak będzie pamiętana jako osoba bardzo lubiana, niezwykle życzliwa dla studentów i współpracowników.

Uroczystości pogrzebowe śp. dr Danuty Kozak odbędą się w dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 10.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    23 czerwca 2017