Aktualności

Zmarł śp. Stanisław Leszczyński

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 15 marca 2017 r. zmarł

śp. Stanisław Leszczyński

założyciel, dyrektor senior, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie

Stanisław Leszczyński urodził się 27 sierpnia 1926 roku w Liśniku Dużym. W wieku 26 lat został absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ukończył również czteroletnie Studia Choreograficzne w Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Od 1953 roku pracował jako starszy wykładowca w Centrum Kultury Fizycznej UMCS. W tym samym roku założył Zespół Tańca Ludowego UMCS, którym kierował do 2009 r. Opracował dla Zespołu ponad dwadzieścia godzin repertuaru, na który składają się: folklor taneczny wszystkich regionów Polski, tańce narodowe oraz sekwencja patriotyczna pt. „Dochodzenie Polski do Niepodległości”. Zespół dał ponad dziewięć tysięcy koncertów, odbył ponad trzysta podróży zagranicznych do pięćdziesięciu sześciu państw na pięciu kontynentach.

Stanisław Leszczyński był bardzo zaangażowany w obronę Polski. Od września 1941 roku do końca okupacji walczył w Batalionach Chłopskich pod pseudonimem „Czarny”. Pod koniec okupacji uczestniczył w akcji „Burza” Armii Krajowej. Za dzielność, poświęcenie i ofiarną walkę w obronie Ojczyzny został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Był aktywnym działaczem wielu organizacji kombatanckich.

Za działalność patriotyczną, rozsławienie Polski i jej kultury narodowej na świecie oraz za wielkie zaangażowanie społeczne Stanisław Leszczyński otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, m.in.: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Order Suwerenności Świętego Stanisława, Najwyższe Odznaczenie Folklorystyczne Austrii, Medal Jubileuszowy za pomoc Kościołowi Rzymskokatolickiemu i Polakom na Ukrainie, Medal „Meritus Patriae” przyznany przez Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznany przez Senat Akademicki, Dyplom Honorowej Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złoty Medal Wspólnoty Polskiej.

Stanisławowi Leszczyńskiemu nadano godność honorowego członka Zespołu Regionalnego „Wisła” w Wiśle oraz honorowe obywatelstwa miast Selczuk w Turcji, Rexburg w USA oraz kilku miast polskich. 

Odszedł na zawsze wielki człowiek, wybitny nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń młodzieży oraz krzewiciel kultury ludowej.

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia oraz kondolencje składają Rektor, Senat oraz społeczność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę, 18.03.2017 r. O godz. 10.00 w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” (Lublin, ul. Radziszewskiego 16) odbędzie się pożegnanie śp. Stanisława Leszczyńskiego przez społeczność akademicką UMCS. O godz. 12.00 odprawione zostanie nabożeństwo żałobne w Archikatedrze Lubelskiej, a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 14:00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    16 marca 2017