Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Edward Skrętowicz

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 11 lutego 2019 r. zmarł

śp. prof. dr hab. Edward Skrętowicz

Urodzony w 1937 r. w Kuropatnikach.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Stopień doktora uzyskał w 1970 r., stopień doktora habilitowanego w 1984 r.,
tytuł naukowy profesora w 1995 r., a profesorem zwyczajnym został mianowany w 2000 r.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany w latach 1963-2012.
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji,
Dyrektor Instytutu Prawa Karnego, Kierownik Katedry Postępowania Karnego.
Organizator II i III Zjazdu Katedr Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. 

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,
członek Komisji Kodyfikacyjnej powołanej w 2001 r.
przez Prezydenta RP do spraw zmian w kodeksie postępowania karnego.

Badacz problematyki prawa karnego, autor ponad 100 prac naukowych, wychowawca wielu pokoleń prawników. Wypromował 10 doktorów.

Odznaczony Krzyżem Kawalarskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za długoletnią służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    12 lutego 2019