Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Dominik Szynal

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 czerwca 2020 roku zmarł

śp.

prof. dr hab. Dominik Szynal

Urodził się 4 listopada 1937 r. w Stempinie.  

Studia matematyczne ukończył w 1961 r. na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS.

Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1965 r., a stopień doktora habilitowanego w 1969 r.

W 1977 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1987 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 1961-2008.

Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki, Kierownik Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa.

Organizator wielu konferencji i dyskusji naukowych, autor ponad 200 artykułów naukowych,

opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu i uznanym poziomie naukowym.

Promotor ponad 100 prac magisterskich, z czego cztery zostały nagrodzone w konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego

na najlepszą pracę magisterską z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki.

Promotor 23 doktorów oraz recenzent w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych, a także w postępowaniach o tytuł naukowy.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń studentów oraz młodej kadry naukowej,

Osobę wielce zasłużoną dla polskiej i światowej matematyki.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Msza żałobna odbędzie się w Kościele pw. Świętego Krzyża w Lublinie przy ul. Pogodnej 7 w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 10.00, po której nastąpi złożenie Zmarłego do grobu na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2020