Aktualności

Zmarł Śp. prof. dr hab. Artur Korobowicz

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 21 czerwca 2017 r. zmarł

prof. dr hab. Artur Korobowicz

Urodzony 24 kwietnia 1938 roku w Kraśniku.
W latach 1956 – 1961 studiował prawo na Wydziale Prawa UMCS.
Stopień doktora uzyskał w 1967 r., a stopień doktora habilitowanego w 1976 r.
Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1991 roku, a profesora zwyczajnego w 2000 roku.
Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany zawodowo od 1961 r.
Dyrektor Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa (w latach 1982–1987 i 1998–2008)
oraz Kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa (1978–2008).
W latach 1978–1981 Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W latach 2001–2005 Sędzia Trybunału Stanu.
Przewodniczący Wydziału I Nauk Humanistycznych (1995-2003), Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2003-2008),
Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2008 r.)
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Był wzorem nauczyciela akademickiego i uczonego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26 czerwca br. o godz. 13.30
w Kościele Akademickim KUL.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    23 czerwca 2017