Aktualności

Zmarł śp. dr hab. Tadeusz Matynia, prof. UMCS

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

z głębokim żalem zawiadamiają, że 15 maja 2023 r. zmarł

śp.

dr hab. Tadeusz Matynia, prof. UMCS

Urodzony 11 stycznia 1937 r. w Lublinie.

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.

Z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej związany zawodowo w latach 1961-2007.  

Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 1969 r., a stopień doktora habilitowanego w 1981 r.

W 1993 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Polimerów w latach 1989-2006.

Autor 76 artykułów naukowych oraz 80 udzielonych patentów.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

odznakami „Zasłużony dla wynalazczości i racjonalizacji” i „Za zasługi dla wynalazczości”.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 maja 2023 r. o godz. 13.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej.

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2023