Aktualności

Zmarł śp. dr hab. Marek Kwapiszewski, prof. nadzw. UMCS

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 11 czerwca 2017 r. zmarł

śp. dr hab. Marek Kwapiszewski, prof. nadzw. UMCS

Urodzony 1 lutego 1946 r. w Lublinie. Od 1968 r. zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej. Początkowo pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej, następnie adiunkta, a od 2011 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Uniwersytet stracił cenionego nauczyciela akademickiego, wychowawcę młodzieży oraz wielkiego człowieka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    14 czerwca 2017