Aktualności

Zmarł Śp. dr hab. Adam Wojciech Marczewski

REKTOR I SENAT
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
z głębokim żalem zawiadamiają,

że w dniu 18 czerwca 2017 r. zmarł

Śp.
dr hab. Adam Wojciech Marczewski

adiunkt z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów
Urodzony 8 sierpnia 1957 r. w Lublinie. Zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1981 r. Początkowo zatrudniony w Centralnym Laboratorium Aparatury Unikalnej, następnie w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów Wydziału Chemii UMCS.

Prace badawcze prowadził również w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1987 roku, a doktora habilitowanego w 2012 roku.
Odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
Uniwersytet stracił cenionego nauczyciela akademickiego, utalentowanego dydaktyka oraz wybitnego specjalistę w zakresie nauk chemicznych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 czerwca o godz. 11.00
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Męczenników Majdanka w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    23 czerwca 2017