ZESPÓŁ KONTROLINGU

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik
mgr Wrzesińska Elżbieta
tel. 81 537 53 00, 81 537 53 24