ZESPÓŁ INWENTARYZACJI

Adres

Plac Marii Curie- Skłodowskiej 5/1603
20-400 Lublin

Kontakt

Kierownik: mgr inż. Paulina Baltyn-Kędzierska | tel. 81 537 52 03, 81 537 52 01