Aktualności

Wyniki wyborów członków komitetów naukowych PAN

Z dumą informujemy, że pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostali wybrani do 19 komitetów naukowych PAN na kadencję 2020-2023.

Komitety PAN są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych, pełnią funkcję doradczą i opiniodawczą. Członkowie komitetów opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych, opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Naszą uczelnię w nowej kadencji reprezentują:

Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

 • dr hab. Cezary Domański
 • profesor dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński

Komitet Językoznawstwa PAN

 • dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 • profesor dr hab. Anna Pajdzińska
 • profesor dr hab. Maria Wojtak

Komitet Nauk Historycznych PAN

 • dr hab. Dariusz Kupisz
 • profesor dr hab. Jan Andrzej Pomorski

Komitet Nauk o Literaturze PAN

 • profesor dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

Komitet Słowianoznawstwa PAN

 • profesor dr hab. Roman Lewicki

Komitet Nauk Geograficznych PAN

 • profesor dr hab. Radosław Dobrowolski

Komitet Nauk Agronomicznych PAN

 • profesor dr hab. Ryszard Dębicki

Komitet Nauk Demograficznych PAN

 • dr hab. Wojciech Janicki

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

 • profesor dr hab. Maria Grażyna Łanczont
 • dr hab. Irena Agnieszka Pidek
 • dr hab. Sławomir Terpiłowski

Komitet Nauk o Finansach PAN

 • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc
 • profesor dr hab. Jerzy Węcławski

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

 • profesor dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek

Komitet Nauk Politycznych PAN

 • profesor dr hab. Iwona Hofman
 • profesor dr hab. Grzegorz Janusz
 • profesor dr hab. Marek Pietraś

Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

 • profesor dr hab. Wiesław Gruszecki
 • profesor dr hab. Marek Tchórzewski

Komitet Fizyki PAN

 • profesor dr hab. Tadeusz Domański

Komitet Astronomii PAN

 • profesor dr hab. Krzysztof Murawski

Komitet Chemii Analitycznej PAN

 • profesor dr hab. Ryszard Dobrowolski
 • profesor dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Komitet Chemii PAN

 • profesor dr hab. Janusz Ryczkowski

Komitet Krystalografii PAN

 • profesor dr hab. Anna Eugenia Kozioł

Komitet Matematyki PAN

 • profesor dr hab. Zdzisław Rychlik

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  30 stycznia 2020