WYDAWNICTWO UMCS

Adres

ul. Idziego Radziszewskiego 11, Budynek Biblioteki Głównej UMCS, III piętro
20-031 Lublin

Kontakt

tel. (81) 537 53 04
e-mail: sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl

Strona WWW

www.wydawnictwo.umcs.eu

Opis

Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Wydajemy rocznie ok. 200 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.