WYDAWNICTWO UMCS

Adres

ul. Idziego Radziszewskiego 11, Budynek Biblioteki Głównej UMCS, III piętro
20-031 Lublin

Kontakt

tel. (81) 537 53 04
e-mail: sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl

Strona WWW

www.wydawnictwo.umcs.eu

Godziny dyżurów

Informacja o trybie pracy Wydawnictwa UMCS

Szanowni Państwo,

w związku z Komunikatem Rektora o wprowadzeniu zasad funkcjonowania Uniwersytetu w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, w trosce o zdrowie klientów i pracowników, prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych z pracownikami Wydawnictwa.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Aneta Okuń-Jaśkowiak
Dyrektor Wydawnictwa UMCS
tel. 81 537 53 04 (sekretariat)
e-mail: aneta.okun@poczta.umcs.lublin.pl

Autorów chcących odebrać egzemplarze autorskie publikacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Działem Handlowym:

tel: 81 537 53 02/03
e-mail: wydawnictwo@umcs.eu

Jednocześnie w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Wydawnictwa, zwracamy się z uprzejmą prośbą o czasowe wstrzymanie się z odbiorem książek.
Zamówienia na książki złożone za pomocą strony internetowej Wydawnictwa (wydawnictwo.umcs.eu) realizowane są na bieżąco.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość. Powyższe działania podejmujemy w trosce o Państwa i nasze zdrowie.

Zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Opis

Wydawnictwo UMCS powstało w roku 1946 i jest obecnie jednym z największych wydawnictw naukowych w Polsce. Wydajemy rocznie ok. 200 tytułów. Tematyka naszych publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna, odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowych jedenastu wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych Uniwersytetu. Przede wszystkim są to monografie, czasopisma naukowe, prace zbiorowe i podręczniki akademickie. Doceniany jest wysoki poziom merytoryczny i edytorski naszych publikacji, czego świadectwem są liczne nagrody i wyróżnienia.