Współpraca

Rzeczniczka Praw Akademickich w ramach Ogólnopolskiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości współpracuje z Rzecznikami i Rzeczniczkami  akademickimi, Pełnomocnikami i Pełnomocniczkami ds. równego traktowania oraz Pełnomocnikami i Pełnomocniczkami ds. spraw bezpieczeństwa z innych uczelni:

 • dr Anna Cybulko - rzeczniczka akademicka - Uniwersytet Warszawski

 • dr hab. Zofia Wollny – Pełnomocniczka ds. równego traktowania  - Akademia Sztuki w Szczecinie

 • gen. bryg.  Andrzej Pawlikowski – Rzecznik Akademicki - Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Agata Adamiecka-Sitek – Rzeczniczka Praw Studenckich - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF – Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Józef Woźniak – Rzecznik praw i wartości akademickich - Politechnika Gdańska
 • dr Justyna Małkuch-Świtalska – rzecznik-mediator - Politechnika Krakowska
 • dr hab. Karolina Jaklewicz, prof. Politechniki Wrocławskiej – Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji - Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Jastrzębska – Rzeczniczka etyki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ – Rzecznik Praw i Wartości Akademickich Uniwersytet Jagielloński
 • Michał Powszedniak -p.o. Kierownika Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ - Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Aleksandra Derra – Pełnomocniczka ds. równego traktowania - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bartłomiej Chludziński – Rzecznik Akademicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Kalińska – Pełnomocniczka ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marzanna Pogorzelska – Pełnomocniczka ds. równego traktowania Uniwersytet Opolski
 • dr Magdalena Stoch – Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jacek Górecki – Rzecznik Praw i Wartości Akademickich - Uniwersytet Śląski
 • Mateusz Dampc – Rzecznik ds. równości szans - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • dr Łukasz Prus – Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji - Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Karolina Kremens – Pełnomocniczka rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów - Uniwersytet Wrocławski
 • dr Olga Nowaczyk – Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania na Wydziale Nauk Społecznych - Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Gałkowski – Rzecznik Akademicki – Uniwersytet Rzeszowski
 • mec. Oskar Luty – Rzecznik Praw i Wartości Akademickich (Ombudsman) - Warszawski Uniwersytet Medyczny