Usługi GIS

Nowoczesne technologie sieciowe umożliwiają udostępnianie danych przestrzennych w postaci usług danych wektorowych i rastrowych. Usługi sieciowe, początkowo rozwijane w celu publikacji danych na stronach internetowych, dziś znajdują szerokie zastosowanie także w aplikacjach desktopowych. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest korzystanie z różnorodnych danych zgomadzonych na zewnętrznych serwerach (np. Ortofotomapa GUGiK), bez konieczności pobierania ogromnych plików na komputer stacjonarny.

Mozaika skalibrowanych i dopasowanych do siebie zdjęć, ma wymiary 38397 x 44310 px i zajmuje odpowiednio: 828 MB - plik geoTIFF w 8-bitowej skali szarości i kompresji LZW; 3160 MB - plik geoTIFF z kanałem alfa, maskującym resztkowe fragmenty zdjęć znajdujące się poza dzisiejszym obszarem administracyjnym Lublina.

Ortofotomapa Lublina 1944 jest udostępniana w postaci usługi danych rastrowych XYZ (TMS). Główny plik mozaiki został podzielony na szereg mniejszych tzw. kafelków (plików png o wymiarach 256x256 px) dostosowanych do wyświetlania w określonej skali (poziomy 0-18). Na najwyższym poziomie szczegółowości rozmiar piksela podstawowego wykonanej mozaiki zdjęć lotniczych wynosi 0,42 x 0,42m. W zależności od liczby naziemnych punktów kontrolnych (GCP) użytych do kalibracji poszczególnych zdjęć, dokładność położenia elementów punktowych wacha się od około 0,1 m (w centrum miasta) do wartości nieznacznie przekraczających 1 m (obrzeża). Adres usługi XYZ na serwerze UMCS.pl to //ortolub.umcs.pl/data/tiles_3857/{z}/{x}/{y}.png

Poniżej znajdują się instrukcje PDF z przystępnym opisem dodawania historycznej ortoftomapy do programów: QGIS 3.16, ArcMap 10.1 orazArcGIS PRO. Adres alternatywny dla kafelków na platformie ArcGIS Online to //tiles.arcgis.com/tiles/STaxETJ8DGWEoQ8D/arcgis/rest/services/Ortolub_1944/MapServer