Aktualności

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Rektor i Senat
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić
na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Uroczystość rozpocznie się 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Fot. Bartosz Proll

Program:

 • Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Stanisława Michałowskiego
 • Wręczenie nagród i odznaczeń
 • Wręczenie Nagrody im. Jerzego Giedroycia
 • Wręczenie Nagrody „Marii Curie”
 • Immatrykulacja studentów oraz doktorantów
 • Wykład inauguracyjny: „Maria Curie-Skłodowska – dokonania i ich znaczenie dla współczesnej nauki”, prof. Jerzy Dudek

Zgodnie z Pismem Okólnym nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018, 23 października 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  20 października 2017